Tijdelijke noodopvang minderjarige asielzoekers op Summercamp Heino Summercamp Heino gaat opnieuw tijdelijk fungeren als opvanglocatie. Het gaat om noodopvang voor kinderen tussen de 15 en 18 jaar oud. Zij verblijven zonder familie in Nederland. In de periode van 3 november 2022 tot 18 maart 2023 zijn voor deze jonge asielzoekers in maximaal 150 opvangplekken beschikbaar. <p>Wij organiseren de opvang in samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Summercamp. Omdat Summercamp direct tegen het dorp Heino aanligt, is er een nauwe samenwerking met de gemeente Raalte.</p> <p>Begin oktober werden gemeenten door staatssecretaris Van der Burg opgeroepen om voor 1 januari 1700 extra opvangplekken voor minderjarige asielzoekers te bieden. Deze tijdelijk opvang draagt hieraan bij. Summercamp is als locatie geschikt om kinderen op te vangen. Verspreid over het park staan verschillende groepshuizen waar ze gaan verblijven. Het COA zorgt voor de noodzakelijke begeleiding van deze kinderen.</p> <p>Burgemeester Yvonne van Mastrigt: &ldquo;Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om deze kwetsbare kinderen die huis en haard verlaten hebben op te vangen. Gelukkig kunnen wij met de locatie Summercamp een goede opvang bieden.&rdquo;</p> <p>&ldquo;We gaan er alles aan doen om de opvang op een goede manier te laten verlopen. Voor deze jonge mensen, maar ook voor de omgeving. Ik zou het mooi vinden als we ze, ondanks de omstandigheden waar ze inzitten, samen een fijne plek kunnen bieden&rdquo;, aldus burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte.</p> <h2>Bijeenkomst op 1 november</h2> <p>Op dinsdag 1 november vindt er om 19.30 uur een bijeenkomst voor belangstellenden plaats. Deze bijeenkomst wordt op Summercamp gehouden. Het COA, onze burgemeester Yvonne van Mastrigt en burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte zijn hierbij aanwezig. De bijeenkomst vindt om 19.30 uur plaats bij Summercamp Heino. Je bent van harte welkom. &nbsp;</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Lees meer over <a title="Ga naar pagina opvang Summercamp" href="http://www.olst-wijhe.nl/opvang-summercamp">de tijdelijke noodopvang</a>.</p> 2022-10-26 20:00:00 +0200 2022-10-26 09:55:31 +0200 2022-10-26 09:55:31 +0200