Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

(Sport)verenigingen en stichtingen

 • (Sport)verenigingen en stichtingen

  Mag ik buiten sporten in groepsverband?

  Vanaf 29 april krijgen kinderen en jongeren weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

  Mensen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei weer buiten sporten op anderhalve meter afstand. Contactsporten zijn niet toegestaan.

  Lees meer over corona en sport in Olst-Wijhe.

  Zijn sportclubs en sporthallen open?

  Nee, alle indoorsportaccommodaties zoals sportclubs en sporthallen zijn vooralsnog gesloten tot 1 september.

  U leest meer informatie over sporten in de buitenlucht in bovenstaande vraag & antwoord.

  Ik wil als sportaanbieder weer buiten sporten. Heb ik een meldingsplicht?

  Als u als sportaanbieder activiteiten wilt organiseren, dan moet u dat vooraf bij ons melden. Sportactiviteiten moeten zoveel mogelijk op sportparken plaatsvinden.

  De vragenlijst (pdf, 174KB) vult u in en stuurt u als aanmeldingsformulier met de gevraagde bijlagen naar sporten@olst-wijhe.nl.

  Heeft u een meldingsformulier ingestuurd voor activiteiten voor kinderen/jongeren en wilt u nu ook voor volwassenen activiteiten organiseren? Dan hoeft u niet opnieuw het meldingsformulier in te vullen. U mailt dan naar ons wanneer u uw activiteiten wilt organiseren en waar en voegt uw aangepaste protocol bij de mail.

  Nadat wij het volledig ingevulde meldingsformulier van u ontvangen hebben, beoordelen wij zo spoedig mogelijk of uw aanvraag past binnen de richtlijnen en of dit kan op de door u aangegeven locatie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie op uw melding. Daarna kunt u, bij een positief besluit, starten met de sportactiviteit(en).

  Wij kunnen vanuit veiligheids- en gezondheidsredenen besluiten dat een sportactiviteit alsnog niet mogelijk is.

  Bekijk onze pagina over sport en corona.

  Kan een (sport)vereniging of stichting uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen?

  (Sport)verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen net als ondernemers vragen om bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. U kunt uitstel van betaling krijgen tot 31 augustus 2020. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Zo nodig kunnen aanvragers verder uitstel van betaling krijgen. Let op: het aanvraagformulier is gericht op ondernemers. Waar ondernemers staat, kunt u (sport)vereniging of stichting lezen.

  De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers, zzp'ers, (sport)verenigingen en stichtingen met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

  Heeft u wel een machtiging afgegeven, dan geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunt u verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.

  Mag ik als binnensportvereniging materialen lenen uit de sporthal?

  Wanneer u als binnensportvereniging materialen wilt lenen uit de gymzalen en/of sporthallen dan is dat mogelijk. In dat geval neemt u contact op met de beheerder van de betreffende gymzaal/sporthal. Alleen via de beheerder mag uitleen plaatsvinden. U kunt niet zelf de gymzaal of sporthal betreden.


  Kan ik als binnensportvereniging gebruikmaken van kunstgrasvelden?

  Sommige binnensportverenigingen willen hun activiteiten verplaatsen naar buiten. Wijhe ’92, SC Overwetering, SC Wesepe en SV Welsum hebben aangegeven dat hun kunstgrasvelden beschikbaar zijn voor die verenigingen. Uiteraard wanneer dit niet hun eigen trainingen en activiteiten belemmert. In dat geval neemt u als binnensportvereniging contact op met het bestuur van de vereniging die de velden beheert en maakt u afspraken met hen. Ook kunt u er voor kiezen om uw activiteiten te verplaatsen naar grasveldjes, parken etc. In alle gevallen geeft u de locatie van uw activiteiten aan op het meldingsformulier. En houdt u zich aan de regels in de noodverordening van de Veiligheidsregio.

  De natuurgrasvelden op de sportcomplexen zijn niet beschikbaar omdat hier al groot onderhoud op wordt uitgevoerd.

  Heeft de coronacrisis gevolgen voor ontvangen subsidies?

  De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000 of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra prestatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

  Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

  Mag ik naar muziekles?

  Individuele muzieklessen zijn toegestaan op voorwaarde dat de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand). Het verbod op samenkomsten blijft tot en met 19 mei van kracht. Dit geldt dus voor groepslessen en -activiteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet. Dit kan alleen als er een protocol is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door onder andere de Koninklijke Nederlandse MuziekOrganisatie.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen