Waarderingsprijzen sporters

Met de Waardering sporters willen we de sporters van Olst-Wijhe jaarlijks op de kaart zetten. Zij leveren individueel of als team bijzondere prestaties. Daarnaast is het een inspiratiebron voor anderen om ook te sporten of meer te bewegen. En de maatschappelijke effecten van sporten en bewegen zijn erg belangrijk.

Wie komen in aanmerking voor deze waarderingsprijzen?

  1. De Prijswinnaars
  2. De Parel van Olst-Wijhe

De gemeente toetst of de genomineerden voldoen aan de uitgangspunten. Vervolgens worden de genomineerde voorgedragen aan de jury.

De verkiezing en samenstelling jury

Alle genomineerden die aan de uitgangspunten voldoen worden voorgelegd aan een jury. Deze jury bestaat uit:

  • drie afvaardigden van het sportplatform
  • één persoon uit onze gemeente van buiten de sport
  • één medewerker van de gemeente Olst-Wijhe

Voor de continuïteit worden deze mensen gevraagd om voor maximaal twee opeenvolgende jaren in deze jury zitting te nemen.

Wanneer en waar vindt de uitreiking plaats?

De avond wordt jaarlijks in september/oktober georganiseerd. De meeste competities lopen van september tot mei dus het sportseizoen is dan afgerond. De avond krijgt een informeel, bescheiden karakter.