Alternatieve fietsroutes in Olst uitgewerkt

Donderdag 22 maart was de derde bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst.

Daarin zijn de uitwerkingen, voorlopige kostenramingen plus de ruimtelijke inpassingen van de volgende fietsroutes die het spoor kruisen besproken:

  • Mogelijke spoorkruising ter hoogte van de Roodborst;
  • Mogelijke spoorkruising ter hoogte van de Ter Stegestraat in samenhang de bestaande bewaakte spoorkruising bij de Enkweg;
  • Mogelijke Y-fietstunnel tussen het Abersonterrein parallel aan de Jan Hooglandstraat met uitlopers naar het Kerkplein en de Stationsweg.

Daarnaast is de optimalisering van de Jan Hooglandstraat voor fietsers besproken.

Scheiden en spreiden van het verkeer

Het doel van de uitwerkingen is het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd verkeer en het spreiden van langzaam verkeer over meerdere spoorkruisingen.

Meer onderbouwing nodig

Geconstateerd is dat de uitwerkingen logisch in elkaar zitten en voldoen aan scheiden en spreiden, maar of het in de praktijk gaat werken blijft heel onduidelijk. De onderbouwing van de intensiteiten en welke gebieden worden bediend moet beter onderbouwd worden en dat gaat Goudappel Coffeng doen. Dit geeft enige vertraging in het proces, maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Het college van B en W onderschrijft de conclusies van de Begeleidingsgroep.

Meer informatie over het uitwerken van het Verkeersonderzoek Olst

Op de informatiepagina Verkeer Olst staat het volledige verslag van de begeleidingsgroep met de bijbehorende stukken. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is. Neem met vragen contact op met de projectleider, Gerard van de Blink.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen