Laatste nieuws verkeer Olst

Lees het laatste nieuws over verkeer Olst.

Spring naar einde van Recente berichten

Gemeenteraad stemt in met voorstellen voor scheiden en spreiden verkeer Olst

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen voor scheiden en spreiden van het verkeer in Olst.

Voorstellen voor scheiden en spreiden verkeer Olst in gemeenteraad 24 september 2018

De afgelopen maanden heeft de gemeente Olst-Wijhe in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep van onder andere bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen onderzocht hoe de veiligheid en de leefbaarheid van Olst kan worden verbeterd door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd verkeer en het spreiden van dit langzame verkeer over meerdere spoorkruisingen.

Presentatie informatieavond Verkeer Olst

Alternatieve fietsroutes in Olst uitgewerkt

Donderdag 22 maart was de derde bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Infoavond verkeer Olst op 28 maart 2018 vervallen 28 maart 2018 om 16:11
Alternatieve routes verkeer Olst worden uitgewerkt 14 maart 2018 om 07:00
Uitwerken verkeersonderzoek Olst gestart 07 februari 2018 om 10:00
Terinzagelegging structuurvisie verkeer Olst 05 juli 2017 om 09:00
Uitnodiging informatieavond structuurvisie verkeer ... 14 juni 2017 om 09:00
Structuurvisie verkeer Olst 31 mei 2017 om 09:30
Eerste bijeenkomst Begeleidingsgroep Structuurvisie... 11 april 2017 om 10:00
Verdiepend en breder onderzoek naar verkeer Olst 06 april 2017 om 13:45
Spring naar begin van Oudere berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen