Informatie over verkeer Olst

In november 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie vastgesteld. Speciale aandacht is in de Structuurvisie Olst-Wijhe uitgegaan naar de verkeerssituatie in Olst.

Na een verdiepend en verbreed onderzoek is in de Structuurvisie gekozen voor het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid van het centrum van Olst door het scheiden van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer en het spreiden van langzaam verkeer over meerdere spoorkruisingen. De komende periode worden verschillende denkrichtingen uitgewerkt zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de inrichting van de Jan Hooglandstraat, een tunnel voor langzaam verkeer ten zuiden van de Jan Hooglandstraat en het gebruiken van de bestaande beveiligde spoorkruising bij de Enkweg.

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst

Bij de uitwerking van het onderzoek wordt de begeleidingsgroep die bij het vorige onderzoek heeft meegedacht betrokken. Die groep wordt aangevuld met ondernemers, bewoners, de schoolbesturen en SallandWonen en Nikkels (ontwikkeling Aberson terrein). De begeleidingsgroep dient als klankbordgroep voor het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kan worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de uitwerkingen van het verkeersonderzoek in Olst aankijken. Het doel, de taak en de samenstelling van de begeleidingsgroep liggen vast. De mening van de begeleidingsgroep wordt ook gerapporteerd naar het gemeentebestuur, zodat het gemeentebestuur een volledig beeld krijgt van het draagvlak van de uitwerking.

Verslagen Begeleidingsgroep

Iedereen moet het proces kunnen volgen, daarom publiceren wij van alle bijeenkomsten van de Begeleidingsgroep de verslagen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerard van de Blink.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen