Wat gebeurt er de komende tijd?

We staan aan het begin van het proces. In alle colleges van de gemeenten is gesproken over de concept-startnotitie: het spoorboekje dat de samenwerkende partijen willen gebruiken om tot een regionale aanpak te komen. Na ondertekening van het landelijke klimaatakkoord (naar verwachting net voor of net na de zomervakantie) kan West-Overijssel snel aan de slag.

Inwoners van West-Overijssel horen de komende maanden veel over de RES. Er is nadrukkelijk aandacht voor de inbreng van volksvertegenwoordiging, bedrijven, instellingen en inwoners. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de diverse Algemene Besturen in de regio om de noodzakelijke besluiten te nemen in de toekomst.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen