Onderwijshuisvesting

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs voor onze inwoners, als onderdeel een aantrekkelijke woonomgeving, is van groot belang. Deze voorzieningen staan onder druk als gevolg van een dalend leerlingenaantal, verouderde schoolgebouwen met soms aanzienlijke leegstand en gewijzigde regelgeving.

Doordat de we in de kernen van de gemeente te maken hebben met relatief kleine scholen ontstaat een toename van de werkdruk waarmee het behoud van de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Daarnaast kennen vele schoolgebouwen leegstand en is een deel van de schoolgebouwen verouderd. Concreet betekent dit dat meerdere schoolgebouwen niet meer passend zijn (te groot) en onderhoud aan leegstand kost geld. Geld dat bij passende schoolgebouwen geïnvesteerd kan worden in onderwijs: kwalitatief goed onderwijs.

Scholen voor morgen

Samen met Stichting de Mare en Stichting mijnplein hebben we de website Scholen voor morgen opgezet, om iedereen te informeren over de stand van zaken in dit traject.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen