Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat ons beleid voor de ‘fysieke leefomgeving’. De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

In de visie staan de gewenste ontwikkelingen en ambities voor de lange termijn. Het gaat daarbij over de ruimtelijke ordening, de inrichting van de openbare ruimte en het milieu. En over onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

Op grond van de Omgevingswet zijn wij straks verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen. Omdat we een actuele structuurvisie hebben, wachten we nog even met het maken van een Omgevingsvisie. We starten met het maken van een Omgevingsplan.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen