Omgevingsvergunning

Stel je wilt een woning (ver)bouwen, een schuur slopen of een inrit maken? Of misschien wil je een festival organiseren, een boom kappen of een reclamebord plaatsen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt.  

Met een omgevingsvergunning vraag je als inwoner of als bedrijf toestemming om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren.

Dat is nu ook al zo, maar met de komst van de Omgevingswet verandert er het een en ander. Zo worden verschillende activiteiten in de vergunning samengevoegd. Met de nieuwe wet kun je straks meer zaken vergunningvrij uitvoeren en in veel gevallen wordt de procedure korter.

Voordat het zover is passen we de omgevingsvergunning aan en onze aanpak daarbij. De nieuwe aanpak geldt vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2023). Vanaf dat moment werken we anders. Tot die tijd kun je op de gebruikelijke manier een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen