Omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning vragen inwoners en bedrijven toestemming om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te mogen voeren. Dit is nu ook zo, maar met de komst van de Omgevingswet verandert er wel het een en ander.

Zo worden verschillende activiteiten in de vergunning samengevoegd. Ook krijgen wij meer ruimte om zaken vergunningvrij te maken en wordt in veel gevallen de procedure korter.

We gaan de omgevingsvergunning en het proces rond de omgevingsvergunning opnieuw inrichten. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, werken we anders. Tot die tijd kunt u op de gebruikelijke wijze een omgevingsvergunning aanvragen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen