Raad van State verklaart bezwaren tunnel ongegrond

Woensdag 27 juli 2022 heeft de Raad van State (RvS) het ingediende beroep tegen de voetgangers-fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan voor de tunnel onherroepelijk.

Overwegingen Raad van State

De RvS heeft alle bezwaren afgewezen. De RvS oordeelt dat de onderzoeken van de gemeente naar de problemen met de afwikkeling van het verkeer in Olst zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Daar heeft de gemeenteraad terecht zijn besluitvorming op gebaseerd. De gemeente heeft in de structuurvisie een keuze gemaakt voor het uitgangspunt "Scheiden en spreiden" van langzaam en gemotoriseerd verkeer. Die keuze is in het bestemmingsplan nader uitgewerkt. De concrete keuze voor de in het plan mogelijk gemaakte fietstunnel heeft de gemeente zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd. Ook is die keuze gebaseerd op een redelijke afweging van belangen, aldus de Raad van State. De hele uitspraak is te lezen op de website van Raad van State.

Reactie wethouder

Wethouder Marcel Blind: “Ik ben erg blij met deze uitspraak. Olst heeft aan het einde van dit jaar een veilige alternatieve route voor fietsers en voetgangers.”

Verder met bouw tunnel

In het najaar worden de tunnel en de toegangswegen afgebouwd door de aannemer en gaat kunstenares Marina Nijdeken de tunnel verfraaien met kunst. Kijk voor meer informatie op onze website.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen