U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Uitnodiging informatieavond Verkeer Olst

Op dinsdag 11 juni organiseren wij een informatieavond over het verkeer in Olst in het Holstohus.

Concreet gaat het om aanpassingen aan:

 • De Jan Hooglandstraat: van de Kornet van Limburg Stirumstraat tot aan de Zandwetering
 • Het voet/fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg
 • De calamiteitenroute tussen de spoorwegovergang Enkweg en de Kleistraat
 • Het tracé van de tunnel bij de Ter Stegestraat

Om 19.30 uur start de presentatie over de globale maatregelen en de planning. Daarna wordt informatie gegeven over het proces rondom de aanleg van de fietstunnel in de Ter Stegestraat en het verleggen van de komgrens van het Koekoekspad naar de Zandwetering.

Na afloop van de presentatie kunt u bij de tekeningen per maatregel/aanpassing vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Alle opmerkingen worden meegegeven aan het college van B en W, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de besluitvorming.

Aanleiding

In november 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst. De afgelopen maanden zijn de plannen uitgewerkt samen met de twee begeleidingsgroepen. Hierin praten scholen, plaatselijke belangen, ondernemers en inwoners die dichtbij de projecten wonen mee. Bij de Huis aan Huis Reklamix van 10 april 2019 hebben wij de nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid. Hierin kon u achtergrondverhalen lezen die tot deze keuze hebben geleid. Deze nieuwsbrief en meer informatie leest u op de pagina Olst in ontwikkeling.

Wat zijn de maatregelen?

 • Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg
  Hier wordt het bestaande profiel van de weg heringedeeld, zoals in de Kornet van Limburg Stirumstraat. De straten krijgen een rijloper van 2,60 meter breed en brede fietssuggestiestroken van circa 1,70 meter. De kruispunten met de kruisende straten worden veiliger gemaakt. De straat wordt ingericht op 30-km eisen.
 • Verleggen komgrens
  Om er voor te zorgen dat op het gehele traject op de Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg één snelheid kan gaan gelden, worden de bebouwde kom borden verplaatst naar de Zandwetering. Hierdoor valt het gehele traject binnen de bebouwde kom.
 • Fietspad van Joke Smitlaan naar de Stationsweg
  Het huidige voetpad wordt ook een fietspad. Er wordt een veiliger wandelstrook gemaakt en daarnaast een tweezijdig fietspad. Zowel aan de zijde van de Joke Smitlaan als aan de zijde van de Stationsweg komen dubbele drempels om de snelheid op het pad af te remmen. De bestaande versmalling aan de zijde van de Joke Smitlaan blijft bestaan, zodat fietsers op een veilige manier de Joke Smitlaan op kunnen rijden.
 • Calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat
  Momenteel wordt met de eigenaren overlegd om het bestaande pad vanaf de spoorwegovergang bij de Enkweg tot aan de Kleistraat geschikt te maken voor calamiteitenverkeer. De weg blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen wel gebruik maken van deze route.
 • Proces tunnel Ter Stegestraat
  Er is een eerste ontwerp gemaakt voor de inpassing van de tunnel. Hierbij is met name gekeken naar de inpassing aan de zijde van de Ter Stegestraat.

Meer weten?

Op de pagina Verkeer Olst staan alle verslagen van de begeleidingsgroepen plus de presentaties die zijn gegeven. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is. Voor vragen kunt u mailen naar de projectleider Gerard van den Blink.

Niets missen?

Meldt u zich hier dan aan voor de digitale nieuwsbrief Olst volop in ontwikkeling. U ontvangt al het nieuws dan digitaal in uw mailbox.

U bent van harte welkom op dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur in het Holstohus.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen