Concept-RES West-Overijssel

De concept-regionale energiestrategie (RES) van West-Overijssel is vastgesteld door de colleges van B&W van de 11 gemeenten in de regio, Provinciale Staten van Overijssel en het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onderdeel hiervan is het bod van de gemeente Olst-Wijhe voor de hoeveelheid stroom die zij in 2030 duurzaam wil opwekken. Het gaat om een bod van 0,074 TWh (= 74 GWh). In totaal wil de regio West-Overijssel 1,6 TWh stroom duurzaam opwekken in 2030.

In de concept-RES staat een bod van 54 GWh ingevuld bij zon. Per abuis is 20 GWh zon niet meegenomen in het concept-bod van Olst-Wijhe. Bij de concept-RES komt een bijlage waarin het juiste bod is opgenomen met een toelichting. Deze 20 GWh bestaat enerzijds uit 10 GWh die in de nabije toekomst wordt opgewekt door de zonnevelden bij Noordmanshoek in Wijhe en aan de Diepenveenseweg bij Olst. De overige 10 GWh moet worden opgewekt door zonnepanelen die de komende tien jaar worden gelegd op bedrijfsdaken en agrarische daken. Daarmee komt Olst-Wijhe op een totaal bod van 74 GWh. Dit zijn getallen die ook in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie zijn opgenomen.

Exacte invulling later duidelijk

In de RES gaat het om zon en om wind. Bij wind staat voor Olst-Wijhe een zogenaamde PM-post. Omdat het college besloot voor wind te wachten op de RES is de hoeveelheid elektriciteit op te wekken met wind niet ingevuld. Later wordt duidelijk of deze post al dan niet wordt ingevuld. De komende maanden krijgt de RES verder vorm. Hierbij worden naast alle eerder betrokken partijen ook inwoners betrokken. Uit de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving in februari 2021 blijkt of het bod van de regio West-Overijssel voldoende is. Voor 1 juli 2021 moeten alle RESsen zijn vastgesteld en is zeker waar en wanneer welke wind- en zonprojecten in de regio worden gerealiseerd.

Over de concept-RES West-Overijssel

Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Lees de concept-RES.

Wind en zon in het landschap

Op 24 april vond er een webinar over zon en wind plaats voor de leden van de werkgroep voor raden, staten en algemeen besturen van de RES West-Overijssel. Hierin wordt in 3D getoond hoe windmolens en zonnevelden eruitzien in het landschap.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Infographic bod Olst-Wijhe concept-RES  pdf 306,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen