Boskamp in ontwikkeling - laatste nieuws

Samen werken aan een nieuw Dorpshart Boskamp

Voor de Boskamp wordt een gebiedsagenda opgesteld. Met zo’n gebiedsagenda willen we bekijken wat aantrekkelijk en passend is voor het dorp. Het geeft ook aan wat het eerst aangepakt moet worden. Waar denken we dan aan, wetend dat de basisscholen er niet meer zijn en de kerk niet in functie blijft? Bijvoorbeeld aan woningen voor jong en oud? Of aan een plek voor ontmoeting? Die gebiedsagenda gaat dus nadrukkelijk over de toekomst van de leefomgeving. 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen