Laatste nieuws bezuinigen voor de toekomst

Onze gemeente moet bezuinigen. Fors bezuinigen. Denk hierbij aan een bedrag dat maximaal lrond de 2,5 miljoen euro ligt. De gemeenteraad beslist begin juli hoeveel en waarop we moeten bezuinigen. Hier lees je het laatste nieuws.

Wel bezuinigen maar samenleving Olst-Wijhe zoveel mogelijk ontzien

College van B&W vindt evenwicht in financiële positie en maatschappelijke draagkracht

Bezuinigen voor de toekomst in Olst-Wijhe

De gemeenteraad gaat met de inwoners en organisaties in Olst-Wijhe in gesprek over forse bezuinigingen. Het college heeft de afgelopen maanden de hele begroting doorgespit. Er zijn ruim 60 mogelijkheden om te bezuinigen beschreven en ook de mogelijke gevolgen. In totaal voor 3 miljoen euro. De gemeenteraad wil maximaal 2,5 miljoen bezuinigen maar weegt dit af tegen de gevolgen voor de samenleving. Daarbij houdt de raad rekening met maatschappelijke en financiële draagkracht. Het uiteindelijke besluit hoeveel en waarop bezuinigd moet worden neemt de raad bij de behandeling van de kadernota op 5 juli.

Deel dit
Mail
Bellen