Reconstructie de Grienden e.o.

In 2016 startte de planvorming voor de reconstructie van riolering en verhardingen in de Grienden en omgeving in Wijhe. Op een aantal locaties is het riool slecht en het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.

De reconstructie vindt plaats in de Grienden, Mandenmakershoek, de Kupe, Dijkzicht (gedeeltelijk), Nijlandstraat, Achter de Hoven, de Jakke, Veerstraat, Schelmspad, Nieuwstraat en het Binnenpad. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en firma Klink Nijland GWW Raalte BV gaat het werk uitvoeren. Eind april 2017 starten de werkzaamheden en wij hopen aan het eind van dit jaar het werk klaar te hebben.

Inrichting

Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging uit de buurt, de gemeente Olst-Wijhe, het ontwerpbureau zijn gezamenlijk tot een nieuwe inrichting van de straten gekomen. Het reconstructieplan werd op 15 oktober 2016 tijdens een inloopavond aan belangstellenden gepresenteerd. Begin november is het inrichtingsplan definitief vastgesteld. De inrichtingstekeningen vindt u hieronder.

Planning

Het (vervolg)traject ziet er als volgt uit:

  • Start werkzaamheden 1 mei
  • Oplevering werkzaamheden eind 2017 

Inrichtingsplannen

De definitieve ontwerptekeningen staan weergegeven in onderstaande (deel)kaarten.

Nieuwsbrief Reconstructie De Grienden

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de reconstructie van de Grienden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Vragen?

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14 0570.

 
Spring naar einde Spring naar begin