Raalterweg Wesepe

Naar aanleiding van meldingen en de verkeerstelmetingen is gebleken dat op de Raalterweg te hard wordt gereden. Dit komt uw woonplezier en verkeersveiligheid niet ten goede. We willen de situatie daarom graag verbeteren.

Huidige inrichting Raalterweg

De Raalterweg was voorheen een provinciale weg en is destijds ook zo ingericht. Toen de nieuwe rondweg aangelegd is de Raalterweg intact gebleven. Het is nog altijd een brede weg, die uitnodigt om hard te rijden.  Een grote reconstructie is voor de aankomende jaren nog niet aan de orde. Maar wel hebben we gekeken wat we kunnen doen om het woonplezier en de verkeersveiligheid te vergroten met kleinere aanpassingen.

Concept herinrichtingsplan

We hebben een herinrichtingsplan opgesteld voor het gedeelte Raalterweg tussen Zonnebergerweg en Scholtensweg. We willen hier meer groen en (linde)bomen plaatsen om het een meer dorpse uitstraling te geven. Daarnaast willen we enkele wegversmallingen maken die het wegverkeer attent maken om de maximale snelheid van 50 km/u. We hebben het herinrichtingsplan met Plaatselijk Belang Wesepe afgestemd.

Ter inzage

Het concept herinrichtingsplan heeft ter inzage gelegen. Ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt in een (geanonimiseerde) reactienota. De nota is besproken met de werkgroepleden en heeft geleid tot aanpassingen op het ontwerp. Voor het vastgestelde ontwerp en de reactienota zie de bijlagen.

Vervolg

De uitvoering zal plaatsvinden door de firma REKO uit Raalte en staat gepland vanaf week 38 (19 september 2022) en zal in week 43 ( medio oktober 2022) worden afgerond. De bomen en het overige groen zullen dan in het najaar van 2022 worden aangebracht.

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Vastgesteld Ontwerp  pdf 739,7 KB Download
Reactienota zienswijzen Raalterweg Wesepe  pdf 93,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen