Planschade, schadevergoeding

Wij kunnen een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven, bijvoorbeeld voor een nieuw te bouwen woonwijk of een nieuwe weg. De schade die je hier mogelijk door lijdt, heet planschade.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit jouw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast jouw huis komt een kinderdagverblijf.
 • Jouw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loop je inkomen mis.
 • Het terras bij jouw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van jouw woning of verlies van jouw inkomsten. Misschien kom je in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of je wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Daarna beslissen wij over jouw aanvraag en bepalen het bedrag van de eventuele schadevergoeding. 

Je krijgt geen planschadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld, bijvoorbeeld omdat jouw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

Je vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
Geef bij jouw aanvraag voor planschade onderstaande informatie:

 • de soort schade;
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
 • waarom je denkt dat je recht hebt op een schadevergoeding;
 • het bedrag dat je als schadevergoeding wil krijgen;
 • hoe je op dat bedrag komt;
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's die jouw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
 • jouw handtekening.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je jouw aanvraag voor planschade inleveren. Vergeet niet jouw bewijsstukken mee te nemen en telefonisch een afspraak te maken.

Je betaalt € 300,- voordat wij jouw aanvraag in behandeling nemen. Dit moeten wij wettelijk van jou vragen. Je krijgt het bedrag alleen terug als planschadevergoeding wordt toegekend.

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • Je hebt schade geleden aan jouw eigendom (je bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • Je vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • Je hebt goede argumenten waarom je de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld, bijvoorbeeld omdat jouw pand is aangekocht door de gemeente.

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Heb je een vraag over planschade?

Deel dit
Mail
Bellen