Planschade, schadevergoeding

Wij kunnen een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven, bijvoorbeeld voor een nieuw te bouwen woonwijk of een nieuwe weg. De schade die u hier mogelijk door lijdt, heet planschade.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Daarna beslissen wij over uw aanvraag en bepalen het bedrag van de eventuele schadevergoeding. 

U krijgt geen planschadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld, bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.

Schriftelijk regelen
Geef bij uw aanvraag voor planschade onderstaande informatie:

 • de soort schade;
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
 • waarom u denkt dat u recht hebt op een schadevergoeding;
 • het bedrag dat u als schadevergoeding wilt krijgen;
 • hoe u op dat bedrag komt;
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
 • uw handtekening.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u uw aanvraag voor planschade inleveren. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen

U betaalt € 300,- voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Dit moeten wij wettelijk van u vragen. U krijgt het bedrag alleen terug als planschadevergoeding wordt toegekend.

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U hebt schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U hebt goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld, bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u een vraag over planschade?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen