Aangepaste openingstijden vanwege Pasen

Op maandag 22 april (tweede paasdag) zijn onze balies in het gemeentehuis en het Holstohus gesloten. Ook telefonisch kunt u ons niet bereiken.

Online regelen

Regel uw zaken met de gemeente 24/7 in ons digitaal loket.

Spoed zaken

  • Crisissituatie?
    Is er sprake van directe nood? Bel dan 112. Bel bij een crisissituatie met:

  • Milieucalamiteit (bijvoorbeeld geur, geluid of lekkage van olie)?
    Bel met het Meldpunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland 038-4252423 of stuur een e-mail naar meldpunt@odijsselland.nl.

  • Calamiteiten over wegcondities en/of rioleringszaken?
    Bel met Remondis - Dusseldorp, 0544–395527.

Wilt u een geboorte aangeven?

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind, kunt u geboorteaangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerst volgende werkdag doen.

Wilt u een begrafenis vastleggen op tweede paasdag?

U kunt contact opnemen met één van onze medewerkers via telefoonnummer 06 – 21424068. Om u zekerheid te bieden over de begrafenis verzoeken wij u nadrukkelijk persoonlijk met onze medewerker te spreken en geen gebruik te maken van de voicemail.

Op dinsdag 23 april kunt u weer bij ons terecht.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen