U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Informatie voor ondernemers

Het zijn spannende en uitdagende tijden voor ondernemers in Olst-Wijhe. We zien dat er veel flexibiliteit en creativiteit onder ondernemers is om hun onderneming overeind te houden. Gelukkig is er financiële steun vanuit de overheid. Maar we kunnen ons voorstellen dat je soms ook behoefte hebt aan een luisterend oor, iemand met wie je even van gedachten kunt wisselen. Dan staan wij graag voor je klaar.

Economie, (vrijetijds)economie en cultuur Olst-Wijhe

Voor zaken aangaande economie, vrijetijdseconomie en cultuur kun je contact opnemen met: Marit Maglio-Rijke e-mail m.maglio@olst-wijhe.nl of telefoonnummer 0570-568193 (bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur op  maandag, dinsdag, woensdagochtend (tot 12:00 uur) en donderdag).

Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo 5)

Contactpersonen: Sinette Wimmenhoeve en Marloes Hagemeijer. Je bereikt hen via inkomen@olst-wijhe.nl

Landelijke maatregelen

De overheid heeft diverse wijzigingen doorgevoerd, om de maatregelen rondom corona voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten.

 • Je kunt bij ons de Tozo 5 aanvragen. Meer informatie lees je bij meest gestelde vragen hieronder en op de site van de Rijksoverheid.
 • Ondernemers mogen bepaalde belastingen later betalen door uitstel aan te vragen.
 • Er is landelijke hulp. MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen. U kunt bellen naar 0800 - 2117 (werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). U bereikt het loket ook online.

Meest gestelde vragen

 • Ondernemers

  De Regionale Belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) DOWR ontving veel vragen over de belastingaanslag 2021.

  Lees meer over de belastingaanslag 2021.

  De Rijksoverheid heeft sinds 17 maart 2020 diverse pakketten met noodmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Bekijk de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

  MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Je kunt het loket bereiken via telefoon 0800 - 21 17 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft de Rijksoverheid financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5) loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

  Ben je zelfstandig ondernemer, dan kun je tot en met 30 september 2021 een uitkering voor levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5) aanvragen. Dit geldt dus voor zowel zelfstandig ondernemers die ook al gebruik hebben gemaakt van de eerdere Tozo-regeling, als voor zelfstandig ondernemers die hier geen gebruik van hebben gemaakt.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Tozo 5-uitkering, blijven ongewijzigd ten opzichte van de Tozo 4-uitkering, waarbij ook rekening wordt gehouden met het inkomen van je eventuele partner.

  Je kunt de regeling dus alléén aanvragen als je door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van je gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van jouzelf en je eventuele partner. Ook kun je mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als je onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Ben je om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan kom je niet in aanmerking voor deze regeling.

  Ingangsdatum en duur

  De regeling op grond van Tozo 5 loopt tot 1 oktober 2021. Op dit moment kun je een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen tot 1 oktober 2021.

  Kun je de Tozo 5 met terugwerkende kracht aanvragen?

  De Tozo 5-uitkering kun je niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen.

  De uitkering vraag je aan per de 1e dag van de maand. Dit kan de 1e van de huidige maand of een volgende maand zijn. In de maanden augustus en september 2021 kun je ook vanaf de 1e van de voorgaande maand aanvragen.

  Vul je het aanvraagformulier bijvoorbeeld in op 18 juli 2021? Dan kun je de uitkering aanvragen vanaf 1 juli (of 1 augustus of 1 september). Vul je het aanvraagformulier in op 18 augustus? Dan kun je de uitkering aanvragen vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september. En in september kun je aanvragen vanaf 1 augustus of 1 september.

  Hoe vraag je de Tozo 5 aan?

  Je kunt de Tozo-uitkering aanvragen via het aanvraagformulier. Zorg dat je het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Onderdeel van het aanvraagformulier, betreft de verklaring “aanvraag Tozo 5”. Je kunt deze verklaring uploaden in het aanvraagformulier en (ondertekend) meesturen. Als er sprake is van een partner, tekent je partner ook deze verklaring.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vind je op de site van de Rijksoverheid.

  Als je vragen hebt over de Tozo 5 regeling dan kun je ons bereiken op inkomen@olst-wijhe.nl.

  Let op: momenteel geldt de NOW4. Lees op de website van de Rijksoverheid hoe lang de regeling wordt verlengd en welke aanpassingen er komen.

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) lees je op de website van de Rijksoverheid.

  Kijk voor de meest recente informatie over de financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders.

  MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB-Nederland is een informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze wordt regelmatig aangepast. Bekijk ook het dossier van MKB-Nederland met hun standpunten over corona en bedrijven.

  Veel organisaties, bedrijven en instellingen denken na over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Het is denkbaar dat veranderingen en maatregelen van invloed zijn op de brand- en vluchtveiligheid van jouw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere loopafstand in geval van vluchten? Is de afgesproken verzamelplek geschikt voor de onderlinge 1,5 meter afstand? En is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in de nieuw ingerichte ruimte? Het is goed om nu stil te staan bij dergelijke vragen, zodat je in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

  Tips brandveilig gebruik

  • Wanneer de looproutes in jouw gebouw worden aangepast, controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke  barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken. Of is er in geval van een calamiteit alsnog een andere uitweg mogelijk?
  • Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie welke gebruikt wordt bij een ontruiming. Is deze ruim genoeg voor verantwoord gebruik bij een ontruiming, of moet er tijdelijk aan een andere of aanvullende locatie worden gedacht?
  • Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Breng de collega’s op de hoogte van nieuwe ruimtes die gebruikt worden door personen, zodat dit niet vergeten wordt bij het ontruimen van het gebouw.
  • Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.

  Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

  Voor vragen over brandveiligheid en jouw BHV-organisatie kun je terecht bij team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland. Onze collega’s denken graag met je mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Daar waar concrete naleving van de eisen niet mogelijk is, proberen wij tot een doelgerichte oplossing te komen. Dit gaat vaak in afstemming met de gemeente. Neem contact op met team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland via e-mail rb.zuid@vrijsselland.nl of telefonisch 088-1197893.

  Lees meer op de website van Veiligheidsregio IJsselland.

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. Jij bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Je cliënten rekenen op jou!

  Het artikel vind je ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen