Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Informatie voor ondernemers

Heeft u een vraag aan ons? Wij staan graag voor u klaar.

Bedrijvencontactfuntionaris

Arno van Dijk e-mail a.vandijk@olst-wijhe.nl of telefoonnummer 0570-568169 (bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Sinette Wimmenhoeve en Marloes Hagemeijer. U bereikt hen via inkomen@olst-wijhe.nl

Vrijetijdseconomie / cultuur / crisis centrumarrangement Olst-Wijhe

Marit Maglio-Rijke e-mail m.maglio@olst-wijhe.nl of telefoonnummer 0570-568193 (bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur op  maandag, dinsdag, woensdagochtend (tot 12:00 uur) en donderdag).

Landelijke maatregelen

De overheid heeft diverse wijzigingen doorgevoerd, om de maatregelen rondom corona voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten.

 • U kunt uitstel van betaling aanvragen van gemeentelijke heffingen en belastingen.
 • U kunt nu Tozo 2 aanvragen. Meer informatie leest u op de site van de Rijksoverheid.
 • Via het Noodloket van het Minsterie van Economische Zaken kunnen veel ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen: de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).
 • Ondernemers mogen bepaalde belastingen later betalen.
 • Er is landelijke hulp. MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen een loket geopend voor ondernemers met vragen. U kunt bellen naar 0800 - 2117 (werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). U bereikt het loket ook online.

Meest gestelde vragen

 • Ondernemers

  Is er landelijke hulp voor ondernemers?

  De rijksoverheid kondigde op 17 maart een pakket noodmaatregelen aan voor ondernemers. Lees hier meer over.

  Inmiddels is er een noodpakket 2.0.

  MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. U kunt het loket bereiken via telefoon 0800 - 21 17 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

  Hoe vraag ik als ondernemer uitstel van betaling gemeentelijke heffingen aan?

  Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de gemeente Olst-Wijhe maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er? Dan kunt u ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt ook voor (sport)verenigingen en stichtingen als ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt uitstel van betaling krijgen tot 31 augustus 2020. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Zo nodig kunnen aanvragers verder uitstel van betaling krijgen.

  De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers, zzp'ers, (sport)verenigingen en stichtingen met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

  Voor ondernemers en andere partijen die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunnen ook zij verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.

  Kan ik tijdelijke financiële ondersteuning krijgen van de gemeente?

  Bent u zelfstandig ondernemer, dan kunt u met ingang van 1 juni 2020 een uitkering voor levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) aanvragen. Dit geldt dus voor zowel zelfstandig ondernemers die ook al gebruik hebben gemaakt van de eerste Tozo-regeling als voor zelfstandig ondernemers die hier geen gebruik van hebben gemaakt.

  Voorwaarden

  De belangrijkste aanvullende voorwaarde ten opzichte van de eerste Tozo-regeling is dat er bij Tozo 2 wel rekening wordt gehouden met het inkomen van een eventuele partner.

  U kunt de regeling dus alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw eventuele partner. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

  Ingangsdatum en duur

  U kunt een uitkering in het kader van Tozo 2 met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 aanvragen. De Tozo-uitkering loopt tot en met uiterlijk 30 september 2020. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u alleen recht op een Tozo 2-uitkering over de maand september.

  Hoe kunt u de Tozo 2 aanvragen?

  U kunt deze uitkering aanvragen via het aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Ook moet u, als er sprake is van een partner, de partnerverklaring door uw partner in laten vullen en ondertekenen. Deze verklaring kunt u dan in het aanvraagformulier uploaden en meesturen.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vindt u op de site van de Rijksoverheid.

  Als u vragen heeft over de Tozo 2 regeling dan kunt u ons bereiken op inkomen@olst-wijhe.nl.

  Infomatie vanuit Rijksoverheid

  Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vindt u op de site van de Rijksoverheid.

  Kan ik gebruikmaken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren?

  Via het noodloket van het Minsterie van Economische Zaken kunnen veel ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen: de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

  De regeling is onlangs uitgebreid naar meer sectoren.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Kan ik gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

  Let op: op 1 juni gaat de NOW 2.0 in. Lees hier hoe lang de regeling wordt verlengd en welke aanpassingen er komen.

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) leest u op de website van de Rijksoverheid. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

  Wat zijn nu nuttige sites voor ondernemers?

  Kijk voor de meest recente informatie over de financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  Hoe om te gaan met corona op de werkvloer?

  Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders.

  MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB-Nederland is een informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze wordt regelmatig aangepast. Bekijk ook het dossier van MKB-Nederland met hun standpunten over corona en bedrijven.

  Hoe houd ik een gebouw brandveilig met de 1,5 meter maatregelen?

  Veel organisaties, bedrijven en instellingen denken na over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Het is denkbaar dat veranderingen en maatregelen van invloed zijn op de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere loopafstand in geval van vluchten? Is de afgesproken verzamelplek geschikt voor de onderlinge 1,5 meter afstand? En is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in de nieuw ingerichte ruimte? Het is goed om nu stil te staan bij dergelijke vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

  Tips brandveilig gebruik

  • Wanneer de looproutes in uw gebouw worden aangepast, controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke  barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken. Of is er in geval van een calamiteit alsnog een andere uitweg mogelijk?
  • Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie welke gebruikt wordt bij een ontruiming. Is deze ruim genoeg voor verantwoord gebruik bij een ontruiming, of moet er tijdelijk aan een andere of aanvullende locatie worden gedacht?
  • Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Breng de collega’s op de hoogte van nieuwe ruimtes die gebruikt worden door personen, zodat dit niet vergeten wordt bij het ontruimen van het gebouw.
  • Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.

  Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

  Voor vragen over brandveiligheid en uw BHV-organisatie kunt u terecht bij team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland. Onze collega’s denken graag met u mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Daar waar concrete naleving van de eisen niet mogelijk is, proberen wij tot een doelgerichte oplossing te komen. Dit gaat vaak in afstemming met de gemeente. Neem contact op met team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland via e-mail rb.zuid@vrijsselland.nl of telefonisch 088-1197893.

  Lees meer op de website van Veiligheidsregio IJsselland.

   

   

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

  Moet mijn recreatiepark/camping dicht / Mag ik huisjes verhuren?

  Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. Ze mogen openblijven onder strikte voorwaarden.

  U mag huisjes verhuren aan gezinnen (personen die een gezamenlijk huishouden voeren). Het is niet toegestaan huisjes te verhuren voor samenkomsten, zoals (familie)bijeenkomsten, feesten, reünies en andere bijeenkomsten, waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding.

  Meer informatie over recretatie en toerisme en de voorwaarden vindt u op de site van de Veiligheidsregio IJsselland.

   

  Kan ik een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen en wat zijn de criteria?

  Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Deze bedrijven kunnen nu een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

  Leningen onder gunstige condities

  De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

  Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in de Q&A. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

  Aanvragen mogelijk

  Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. Lees meer informatie over criteria en de aanvraagprocedure.

  De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

  Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

  Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

  Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.”

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen