U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Informatie voor ondernemers

Het zijn spannende en uitdagende tijden voor ondernemers in Olst-Wijhe. We zien dat er veel flexibiliteit en creativiteit onder ondernemers is om hun onderneming overeind te houden. Gelukkig is er financiële steun vanuit de overheid. Maar we kunnen ons voorstellen dat je soms ook behoefte hebt aan een luisterend oor, iemand met wie je even van gedachten kunt wisselen. Dan staan wij graag voor je klaar.

Economie, (vrijetijds)economie en cultuur Olst-Wijhe

Voor zaken aangaande economie, vrijetijdseconomie en cultuur kunt u contact opnemen met: Marit Maglio-Rijke e-mail m.maglio@olst-wijhe.nl of telefoonnummer 0570-568193 (bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur op  maandag, dinsdag, woensdagochtend (tot 12:00 uur) en donderdag).

Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo 3)

Sinette Wimmenhoeve en Marloes Hagemeijer. U bereikt hen via inkomen@olst-wijhe.nl

Landelijke maatregelen

De overheid heeft diverse wijzigingen doorgevoerd, om de maatregelen rondom corona voor ondernemers zoveel mogelijk te verlichten.

Meest gestelde vragen

 • Ondernemers

  De Rijksoverheid heeft sinds 17 maart 2020 diverse pakketten met noodmaatregelen voor ondernemers aangekondigd. Bekijk de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

  MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. U kunt het loket bereiken via telefoon 0800 - 21 17 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

  Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft de Rijksoverheid financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in eerste instantie verlengd tot en met eind september. De regeling krijgt nogmaals een verlenging van 9 maanden. De verlengde regeling (Tozo 3) loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

  Bent u zelfstandig ondernemer, dan kunt u met ingang van 1 oktober 2020 een uitkering voor levensonderhoud of een lening bedrijfskapitaal op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) aanvragen. Dit geldt dus voor zowel zelfstandig ondernemers die ook al gebruik hebben gemaakt van de eerdere Tozo-regeling, als voor zelfstandig ondernemers die hier geen gebruik van hebben gemaakt.

  Voorwaarden

  Bij de aanvraag voor een Tozo-3 uitkering zou in eerste instantie per 1 oktober 2020 een toets op beschikbare geldmiddelen (vermogenstoets) moeten plaatsvinden. Het kabinet heeft echter recent besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober 2020 in te voeren. Mogelijk vindt de invoering van de vermogenstoets alsnog plaats per 1 april 2021. Tot die tijd blijven de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Tozo-3 uitkering, ongewijzigd ten opzichte van de Tozo-2 uitkering, waarbij ook rekening wordt gehouden met het inkomen van uw eventuele partner.

  U kunt de regeling dus alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw eventuele partner. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

  Ingangsdatum en duur

  Hoewel de verlengde regeling (Tozo 3) tot 1 juli 2021 loopt, kunt u in afwachting van het wel of niet invoeren van de vermogenstoets per 1 april 2021, in eerste instantie een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen tot 1 april 2021. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020. Ontvangt u tot en met september 2020 een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december 2020 of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

  Kan ik met terugwerkende kracht aanvragen?

  In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen.
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

  Hoe kan ik Tozo 3 aanvragen?

  U kunt de Tozo-uitkering aanvragen via het aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Ook moet u, als er sprake is van een partner, de partnerverklaring door uw partner in laten vullen en ondertekenen. Deze verklaring kunt u dan in het aanvraagformulier uploaden en meesturen.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Als u vragen heeft over de Tozo 3 regeling dan kunt u ons bereiken op inkomen@olst-wijhe.nl.

  Let op: per 1 oktober 2020 geldt de NOW3. Lees op de website van de Rijksoverheid hoe lang de regeling wordt verlengd en welke aanpassingen er komen.

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) leest u op de website van de Rijksoverheid. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

  Kijk voor de meest recente informatie over de financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders.

  MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB-Nederland is een informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze wordt regelmatig aangepast. Bekijk ook het dossier van MKB-Nederland met hun standpunten over corona en bedrijven.

  Veel organisaties, bedrijven en instellingen denken na over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Het is denkbaar dat veranderingen en maatregelen van invloed zijn op de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere loopafstand in geval van vluchten? Is de afgesproken verzamelplek geschikt voor de onderlinge 1,5 meter afstand? En is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in de nieuw ingerichte ruimte? Het is goed om nu stil te staan bij dergelijke vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

  Tips brandveilig gebruik

  • Wanneer de looproutes in uw gebouw worden aangepast, controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke  barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken. Of is er in geval van een calamiteit alsnog een andere uitweg mogelijk?
  • Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie welke gebruikt wordt bij een ontruiming. Is deze ruim genoeg voor verantwoord gebruik bij een ontruiming, of moet er tijdelijk aan een andere of aanvullende locatie worden gedacht?
  • Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Breng de collega’s op de hoogte van nieuwe ruimtes die gebruikt worden door personen, zodat dit niet vergeten wordt bij het ontruimen van het gebouw.
  • Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.

  Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

  Voor vragen over brandveiligheid en uw BHV-organisatie kunt u terecht bij team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland. Onze collega’s denken graag met u mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Daar waar concrete naleving van de eisen niet mogelijk is, proberen wij tot een doelgerichte oplossing te komen. Dit gaat vaak in afstemming met de gemeente. Neem contact op met team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland via e-mail rb.zuid@vrijsselland.nl of telefonisch 088-1197893.

  Lees meer op de website van Veiligheidsregio IJsselland.

   

   

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

  Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. Ze mogen openblijven onder strikte voorwaarden.

  U mag huisjes verhuren aan gezinnen (personen die een gezamenlijk huishouden voeren). Het is niet toegestaan huisjes te verhuren voor samenkomsten, zoals (familie)bijeenkomsten, feesten, reünies en andere bijeenkomsten, waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding.

  Meer informatie over recretatie en toerisme en de voorwaarden vindt u op de site van de Veiligheidsregio IJsselland.

   

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen