Bedrijventerrein Industrieweg Olst

Dit bedrijventerrein ligt aan de zuidoostelijke zijde van Olst. Direct aan de oostzijde van de spoorlijn Zwolle – Deventer. Het is een gemengd terrein waar uitsluitend bedrijven uit de milieucategorie 1, 2 en 3 zijn toegestaan. Op dit bedrijventerrein is geen sprake van gemeentelijke uitgeefbare locaties/gronden.

Ontsluiting

Het terrein is ontsloten via de Industrieweg op de Jan Hooglandstraat.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen