Netwerken

Er zijn tal van mogelijkheden in en rondom Olst-Wijhe om te netwerken. U kunt als ondernemer terecht bij diverse ondernemerverenigingen. Deze werken vaak samen met de gemeente en andere organisaties. Niets is mooier dan met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren.

Ondernemersverenigingen


Olst-Wijhe Werkt

Samen bereiken we meer en realiseren we een krachtige en ondernemende gemeente Olst-Wijhe. Om invulling aan ‘samen’ te geven, vindt 3 tot 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst plaats. Elke keer staat de avond in het teken van een actueel thema. Vind je het leuk om je netwerk te vergroten? Wil jij samen met collega’s in onze gemeente het vestigingsklimaat versterken? Kijk dan eens op de website van Olst-Wijhe werkt en kom naar de volgende bijeenkomst.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waaronder Olst-Wijhe. De 20 gemeenten werken samen aan herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat de gemeenten elkaar kunnen helpen bij de oplossing ervan. Regio Zwolle houdt zich bezig met economische ontwikkeling, sociale vernieuwing en positionering en verbinding.

Kennispoort Regio Zwolle (innovatie)

Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen. Innovatie vraagt om strategische samenwerking en partnerschap. Daarvoor is het belangrijk dat u de juiste partners vindt. Kennispoort is het innovatienetwerk dat (kruis)verbindingen maakt tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid om kennis en ervaring met elkaar te delen. Dat netwerk maakt Kennispoort voor u bereikbaar.

Trade office Zwolle Area (internationalisering)

De Trade office Zwolle Area zet zich in voor de Regio Zwolle als dynamische internationale community. Om daar te komen moeten de jaren belangrijke stappen gezet worden. Niet alleen stappen van binnen naar buiten (export), maar ook van buiten naar binnen (import). Wilt u ook buitenlandse markten aanboren en heeft u daar hulp bij nodig? MKB ondernemers uit de Regio Zwolle kunnen gebruik maken van de International Business Coach. Een ervaren internationaal ondernemer coacht u gedurende een aantal maanden om uw bedrijf klaar of sterker te maken op nieuwe markten. Kennispoort Regio Zwolle is de uitvalsbasis voor de Trade office Zwolle Area.

 
Spring naar einde Spring naar begin