Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat ons beleid voor de ‘fysieke leefomgeving’. De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat de gemeente er in de toekomst uitziet. Welke ontwikkelingen willen we? Wat willen we beschermen en behouden? In de omgevingsvisie verbinden we verschillende onderwerpen met elkaar. Daarbij zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Hoe houden we bijvoorbeeld onze dorpen en buurtschappen vitaal en leefbaar? Hoe gaan we om met klimaatverandering en de problemen die dit met zich mee brengt? Wat vinden we belangrijk in de ontwikkeling van ons buitengebied en welke keuzes maken we daarin? Door dit gebiedsgericht te doen, kunnen we lokaal maatwerk bieden. We stellen uiterlijk in 2023 een omgevingsvisie vast. De voorbereidingen beginnen in 2021. De omgevingsvisie maken we samen met onze inwoners.

De omgevingsvisie is een belangrijk toetsingskader voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en is richtinggevend voor de inhoud van het Omgevingsplan.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen