Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels van de gemeente die gaan over de ‘fysieke leefomgeving’. De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Het plan vervangt straks alle bestemmingsplannen en verschillende gemeentelijke regelingen. Voor 2029 moet het omgevingsplan klaar zijn. In die periode gaan we bestaande regels stapsgewijs overzetten naar het omgevingsplan. We beginnen dit jaar met een omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen in Olst-Wijhe.

Bekijk het filmpje van de Rijksoverheid over het omgevingsplan.

Enquête Omgevingsplan Olst-Wijhe: Meer, minder of andere regels?

Begin april vroegen wij inwoners een enquête in te vullen over het nieuwe Omgevingsplan. In dit plan willen we niet meer regelen voor onze woon- en leefomgeving dan nodig is. Daarom vroegen wij onze inwoners wat wij wel, niet of anders moeten regelen. In totaal kregen we bijna 300 reacties.

Uit de enquête bleek dat inwoners het vaak prima vinden als hun buren bijvoorbeeld een kapsalon of bed & breakfast beginnen aan huis, zo lang zij en andere buren er geen last van hebben. Ook het wijzigen van de woning aan de buitenkant (dakkapel) of het bouwen van een (grotere) schuur in de achtertuin moet kunnen. Reclameborden van ondernemers langs de weg mag volgens de inwoners die de enquête invulden niet zomaar worden toegestaan net als het plaatsen van een twee meter hoge schutting aan de straatkant. De resultaten geven ons waardevolle input voor het Omgevingsplan. De komende tijd onderzoeken we waar we regels kunnen verruimen en waar niet. Wilt u ons nog iets meegeven? Mail dan naar gemeente@olst-wijhe.nl

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen