Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan straks alle regels van de gemeente die gaan over de fysieke leefomgeving.

Ook de regels die nu staan in verschillende gemeentelijke verordeningen en de regels die het Rijk straks aan de gemeente overdraagt. De regels die het Rijk aan ons overdraagt, noemen we de ‘bruidsschat’.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, hebben we een omgevingsplan. Deze bestaat dan uit de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Ook de bruidsschat van het Rijk is er in opgenomen.

Dit Omgevingsplan is tijdelijk. We hebben tot 2029 de tijd om het omgevingsplan aan te passen, op zo’n manier dat deze aan de Omgevingswet voldoet. We gaan in die periode het volgende doen:

  • We zetten regels uit gemeentelijke verordeningen over naar het omgevingsplan. Om dit voor ons zelf wat makkelijker te maken, maken we eerst een omgevingsverordening. In deze omgevingsverordening stemmen we de regels eerst goed op elkaar af.
  • We gaan aan de slag met de bruidsschat. Per regel bekijken we of deze moet blijven staan, moet worden aangepast of kan komen te vervallen.
  • We maken een omgevingsplan. Dit doen we in meerdere stappen.

Bekijk het filmpje van de Rijksoverheid over het omgevingsplan.

Omgevingsplan dorpen en buurtschappen

We maken een omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen. Hiermee doen we een eerste aanpassing in het tijdelijke omgevingsplan. We brengen de boel alvast op orde door regels te standaardiseren, op te schonen en te vereenvoudigen. Ook zorgen we voor actueel beleid. Met het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen zetten we nu al mooie stappen in de richting van een volwaardig omgevingsplan.

Nota van uitgangspunten omgevingsplan

De Nota van uitgangspunten vormt het kader voor het omgevingsplan. Het is de basis voor de regels in het omgevingsplan: wat regelen wij en wat niet? Zijn er andere regels nodig? Willen of kunnen we op onderdelen meer loslaten en minder regels opnemen?

Voor de Nota van Uitgangspunten zijn onder andere de resultaten van een onderzoek onder inwoners gebruikt. Vorig jaar werden inwoners met een online enquête bevraagd. In de enquête stonden veel voorkomende situaties waarbij inwoners werd gevraagd hoe ze daar tegenover staan. Zo kon de gemeente zien waarvoor inwoners meer, minder of andere zaken geregeld willen zien. Bijna 300 inwoners deelden hun mening met de gemeente.

De Nota van Uitgangspunten vindt u onderaan deze pagina. Reageren kan van 20 februari tot en met 18 maart 2020. U kunt een schriftelijke reactie sturen naar het college onder vermelding van nummer 5484-2017. Wilt u mondeling reageren? Neem dan contact op met Petra Nijman via telefoonnummer 14 0570. De gemeenteraad stelt de nota naar verwachting voor de zomer vast.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan dorpen en buurtschappen  pdf 959,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen