Milieu en dieren

Bij de gemeente Olst-Wijhe kunt u terecht voor het melden van dode dieren. Ook hebben wij beleid opgesteld voor het bestrijden van ongedierte. Om het milieu gezond te houden, zijn voor Olst-Wijhe maatregelen opgesteld.

Milieubeleid

Om ervoor te zorgen dat het milieu gezond blijft, heeft de gemeente beleid opgesteld en wordt hierop gehandhaafd. In het digitaal loket vindt u alle producten rondom dit thema. Van omgevingsvergunning tot vuur stoken.

Ongediertebestrijding

In ons digitaal loket leest u hoe wij omgaan met het bestrijden van ongedierte, zoals de eikenprocessierups, insecten, plaagdieren en steenmarters.

Kadaver(s)

Ziet u een dood dier langs de openbare weg of in het water? Meld dit dan bij ons.

Dierenbescherming Noord-Overijssel

De gemeente Olst-Wijhe is ingedeeld bij Dierenbescherming Noord-Overijssel. Daar kunt u terecht voor informatie over dieren in nood, zoals: dierenopvang (dierenasiel), dierenambulance, meldpunt dierenleed en -mishandeling, dierenartsen en vermissing.

Hondenpoep

Of u nu hondenbezitter bent of niet, er is niets vervelender dan hondenpoep. Niemand wil hinder ondervinden van hondenpoep. Het is daarom belangrijk dat u hondenpoep opruimt. Op die manier profiteert iedereen van een (schone) leefomgeving . Als hondenbezitter kunt u hondenpoep (in een zakje) deponeren in een afvalbak, thuis in uw grijze container en (zonder zakje) in uw groene container. Veel hondenbezitters maken hier gebruik van en dat is prettig voor iedereen.

Hoe zit het ook alweer met het aanlijnen van de hond?

  • Binnen de bebouwde kom geldt een opruim- en aanlijnplicht.
  • De aanwezigheid van een opruimmiddel is nodig en dus ook verplicht.
  • Buiten de bebouwde kom mag de hond loslopen en er geldt ook geen opruimplicht. Houd daarbij wel rekening met erven en weilanden, want dat is eigen terrein.
  • We willen een schone en veilige speelomgeving bieden aan kinderen, daarom zijn honden niet toegestaan op speelplekken.
  • In de gebieden van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat moeten de viervoeters aangelijnd zijn, tenzij anders staat vermeld op de borden bij de wandelpaden.
 
Spring naar einde Spring naar begin