Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Hiermee wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO-niveau 2,3 of 4 diploma.

Leerplichtige kinderen moeten volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken. De directeur van de school heeft bevoegdheid om tot en met 10 dagen verlof te verlenen.

Leerplichtambtenaar

Wilt u uw kind langer dan 10 dagen verlof geven per schooljaar, dan beslist de leerplichtambenaar van de gemeente hierover. In uitzonderlijke gevallen (op medische gronden) kan na verklaring van arts of psycholoog door de gemeente vrijstelling van de leerplicht worden verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met de leerplichtambtenaar via ons klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0570.

Leerplichtverslag

Jaarlijks leggen wij in een leerplichtverslag het schoolbezoek vast van leerlingen in onze gemeente.

Meer informatie?

Meer informatie over leerplicht vindt u op de sites Schoolverlaten en Rijksoverheid.

 
Spring naar einde Spring naar begin