Kinderopvang

In Olst-Wijhe zijn er twee organisaties die kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang aanbieden:

 • Kinderopvang KOOS
 • Kindercentrum de Bieënkorf
 • Daarnaast zijn in onze gemeente meerdere gastouderbureaus actief die bemiddelen tussen vraagouders en gastouders. Alle kinderopvanglocaties en voorzieningen voor gastouderopvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  Toezicht kwaliteit peuterwerk en kinderopvang

  Een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige omgeving is zeer belangrijk. De organisaties die kinderopvang aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente houdt hierop toezicht. De GGD voert dit toezicht uit door alle kinderopvanglocaties ieder jaar te inspecteren. Voorzieningen voor gastouderopvang worden na registratie steekproefsgewijs geïnspecteerd. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u de inspectierapporten van alle locaties.

  Nieuwe kinderopvang of gastouderopvang starten?

  Wilt u een nieuw kindercentrum, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang laten registreren? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. In ons Digitaal Loket leest u hoe u dit kunt doen.

  Iets melden?
  Deel dit
  Mail
  Bellen