Jeugdzorg

De Jeugdwet geeft de gemeente de taak om ondersteuning goed te regelen. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van ouders bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG)

Voor ouders en kinderen is er één aanspreekpunt, een uitgebreid centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen ouders en jongeren terecht met alle vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het CJG werkt nauw samen met de scholen. In de praktijk blijkt namelijk dat de school en de kinderopvang de plekken zijn waar ouders met hun vragen komen en waar problemen worden opgemerkt. In overleg met de ouders kunnen leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang direct hulp vragen bij een contactpersoon van het CJG. Doel is dan zo snel mogelijk lichtere vormen van hulp te bieden bij begeleiding van kinderen, waardoor grotere problemen later kunnen worden voorkomen.

Jeugdwerk

Leeftijdsgenoten ontmoeten, sterker in je schoenen staan, lekker creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen, hulp bij problemen... Landstede Welzijn Olst-Wijhe verzorgt verschillende activiteiten voor tieners en jongeren tot en met 21 jaar. De gemeente heeft ook meerdere vrijwillige jeugdverenigingen.

Toegangsteam

Wanneer de hulpvraag wat ingewikkelder wordt, dan wordt het Toegangsteam ingeschakeld. Dat kan via het CJG, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dus ook voor de hulp en zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitkering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclasering en het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het toegangsteam bestaat uit het jeugd- en participatieteam. Het Jeugdteam is er voor kinderen tot 18 jaar en het Participatieteam richt zich op mensen van 18 jaar en ouder.

Vragen?

Neem contact op met ons Toegangsteam voor aanvragen hulp of lees meer over hulp voor kinderen en jongeren in het Zorgloket.

 
Spring naar einde Spring naar begin