Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Jeugd

De Jeugdwet geeft de gemeente de taak om ondersteuning goed te regelen. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van ouders bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG)

In Olst-Wijhe is het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG) het eerste aanspreekpunt voor vragen over opvoeding. Het CJG bestaat in de gemeente Olst- Wijhe uit:

 

  • De jeugdgezondheidszorg (GGD)

 

Jeugdwerk

Leeftijdsgenoten ontmoeten, sterker in je schoenen staan, lekker creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen, hulp bij problemen. WijZ verzorgt verschillende activiteiten voor tieners en jongeren tot en met 21 jaar. Kijk ook eens op hun Facebookpagina. De gemeente heeft ook meerdere vrijwillige jeugdverenigingen.

Toegangsteam Jeugd

Voor meer complexe opvoed- en opgroeivragen kunt u contact opnemen met of verwezen worden naar het Toegangsteam Jeugd. Dit team brengt samen met u in kaart welke hulp nodig is, stelt een ondersteuningsplan op en schakelt indien noodzakelijk een instantie in die de zorg of ondersteuning daadwerkelijk gaat leveren, wanneer dit niet door middel van inzet van u zelf of uw eigen netwerk lukt.

U kunt ook bij het Toegangsteam Jeugd terecht voor de hulp en zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitkering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclasering en het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het toegangsteam bestaat uit het jeugd- en participatieteam. Het Toegangsteam Jeugd is er voor kinderen tot 18 jaar en het Participatieteam richt zich op mensen van 18 jaar en ouder.

U bereikt het Toegangsteam Jeugd iedere werkdag via telefoonnummer 14 0570.
U kunt ook mailen naar het Toegangsteam Jeugd.

Jeugdhulp Overijssel

Voor specialistische jeugdhulp waarvoor u een indicatie van het jeugdteam nodig heeft kijkt u op www.jeugdhulpijsselland.nl

Crisissituatie?

Is er sprake van directe nood? Bel dan 112. Bel bij een crisissituatie met:

Onafhankelijk vertrouwenspersoon - AKJ

Het doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk te helpen, maar soms gaat dit niet zoals u wilt of zoals u had verwacht. Dan kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon u helpen. U kunt hiervoor terecht bij AKJ.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen