Jeugd

De Jeugdwet geeft de gemeente de taak om ondersteuning goed te regelen. De gemeente zorgt voor de ondersteuning van ouders bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en verstandelijke of zintuiglijke beperking.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG)

Voor ouders en kinderen is er één aanspreekpunt, een uitgebreid centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen ouders en jongeren terecht met alle vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het CJG werkt nauw samen met de scholen. In de praktijk blijkt namelijk dat de school en de kinderopvang de plekken zijn waar ouders met hun vragen komen en waar problemen worden opgemerkt. In overleg met de ouders kunnen leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang direct hulp vragen bij een contactpersoon van het CJG. Doel is dan zo snel mogelijk lichtere vormen van hulp te bieden, waardoor grotere problemen later kunnen worden voorkomen.

Toegangsteam

Wanneer de hulpvraag wat ingewikkelder wordt, dan wordt het Toegangsteam ingeschakeld. Dat kan via het CJG, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen.

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dus ook voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen en voor de uitkering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclasering en het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Neem hiervoor contact op met ons Toegangsteam.

Jeugdwerk

Leeftijdsgenoten ontmoeten, sterker in je schoenen staan, lekker creatief bezig zijn, leuke dingen ondernemen, hulp bij problemen... Landstede Welzijn Olst-Wijhe verzorgt verschillende activiteiten voor tieners en jongeren tot en met 21 jaar. De gemeente heeft ook meerdere vrijwillige jeugdverenigingen. Deze kunt u vinden in onze digitale gemeentegids.

Jeugdcompliment

Kent u een actieve jongere die zich belangeloos inzet voor de Olst-Wijhese samenleving? Meld deze jongere aan voor een jeugdcompliment. Door deze jongeren positieve en welverdiende aandacht te geven, worden andere jongeren wellicht geïnspireerd om zich ook actief in te gaan zetten. Het jeugdcompliment is een oorkonde en een cadeaubon van € 30,-. De jeugdcomplimenten worden uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst die wordt gehouden op of rond 1 maart (complimentendag). Een jury, bestaande uit jongeren, kiest uit de aanmeldingen het jeugdcompliment van het jaar. Ook het jeugdcompliment van het jaar wordt uitgereikt op de feestelijke bijeenkomst. Het jeugdcompliment van het jaar is een oorkonde en een cadeaubon van € 100,-. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier in ons Digitaal Loket bij Jeugdcompliment.

Een pilsie op z'n tied maar onder de 18 niet

De gemeente heeft als missie dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Een ander onderdeel van onze missie is dat jongeren van 18 tot 23 jaar matigen in het alcoholgebruik. Lees meer over onze campagne 'Een pilsie op z'n tied maar onder de 18 niet' Ook de overheid zet hier hoog op in met NIX18. De gemeente heeft een informatiefolder (pdf, 2.5 Mb) gemaakt over NIX 18 in Olst-Wijhe.

Overlast van jongeren

Soms kan het voorkomen dat u overlast ervaart van hangroepjongeren. In het convenant duo-werk werkt de gemeente samen met politie en Landstede Welzijn om met de jongeren in gesprek te blijven en gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Ervaart u overlast van jongeren, dan kunt u hiervan een melding maken. De gemeente neemt ook deel aan de Halt-regeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

JongerenOntmoetingsPlaats (JOP)

In Wijhe is een JOP ingericht. Een plek waar de jeugd elkaar ontmoet bij een moderne verplaatsbare overkapping. In de zomermaanden is deze te vinden bij de Loswal. In de wintermaanden en bij hoog water wordt de JOP verplaatst naar de parkeerplaats bij de sporthal De Lange Slag in Wijhe.

 
Spring naar einde Spring naar begin