Informatie voor partijen en kandidaten

Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal vereisten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet. Het is handig om voor dat je van start gaat eerst contact met ons op te nemen via 14 0570 of per mail. We lichten het proces en de stappen graag aan je toe.

Registratie nieuwe partij

Als een nieuwe politieke partij wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet de naam van deze partij geregistreerd worden. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Team Publiekszaken via telefoonnummer 14 0570.

Op 20 december 2021 moet het registratieverzoek afgerond zijn. Daarna wordt de nieuwe partij aan de kandidatenlijst en aan het stembiljet toegevoegd.  

Bij het registreren moet de nieuwe partij het volgende meenemen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom van € 112,50 betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Dit bedrag wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Doorwerking partijnaam

Een registratie van een politieke groepering werkt altijd van hoog naar laag. Een partij die geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen kan met die naam dus automatisch ook aan provinciale statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen