Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier verandert er in het gebied tussen Veessen en Wapenveld de komende jaren heel veel. Er wordt een hoogwatergeul aangelegd om de bewoners langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen. Hierdoor krijgt de IJssel bij hoge waterstanden meer ruimte.

De hoogwatergeul functioneert namelijk bij extreem hoogwater als een bypass. En dat zorgt voor een verlaging van de waterstand van de IJssel in dit gebied. Bij Veessen leidt dit tot een daling van de waterstand van 71 cm.

Korte film hoogwatergeul Veessen - Wapenveld

Er is een leuke animatiefilm gemaakt over de hoogwatergeul die u laat zien wat een hoogwatergeul is en waarom deze nodig is.

 
Spring naar einde Spring naar begin