Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer Op vrijdag 25 november voerden de groepen 7/8 van De Klimboom en de Aloysiusschool van de Boskamp en de A.Bosschool uit Wesepe het VOMOL-project uit. VOMOL betekent Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Kinderen die in onze gemeente (zelfstandig) aan het verkeer deelnemen, komen in aanraking met landbouwverkeer. Het is dan ook van groot belang dat zij leren om te gaan met deze grote voertuigen. <h2>Leerzame dag</h2> <p>Het project werd uitgevoerd door studenten van het AOC Oost onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen kregen eerst een presentatie en uitleg op school. De praktijklessen werden gegeven bij Sporthal De Hooiberg. Op de parkeerplaats stonden vier grote landbouwvoertuigen. Door naast een voertuig te staan of erin te zitten leerden de leerlingen dat ze niet altijd gezien worden door de chauffeur. Ook leerden ze dat bijvoorbeeld en ploeg kan uitzwaaien, dus dat je niet te dicht achter een voertuig moet fietsen.</p> <p>De studenten van het AOC leerden dat zij niet altijd de fietsers zien, dus dat zij ook goed moeten uitkijken. VOMOL wordt betaald door de provincie en onze gemeente en wordt iedere twee jaar op school gegeven. Het is altijd weer een leerzaam project, ook voor de ouders, die als vrijwilliger aanwezig waren.</p> 2016-12-09 08:59:51 +0100 2016-12-09 08:59:51 +0100 2016-12-09 08:59:51 +0100 Fietsverlichting aan? Ik val op in Olst-Wijhe! Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Fietsers zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren fietst zonder (goede) verlichting. <p><span lang="N"> <p><span><span>Samen met de basisscholen en de politie in Olst-Wijhe zet de gemeente zich in om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen van iedereen. Daarom geven we u een paar tips:</span></span></p> <p><span><span>Zorg voor goede fietsverlichting:</span></span></p> <ul> <li><span><span>Wit of geel licht voor;</span></span></li> <li><span><span>rood licht achter;</span></span></li> <li><span><span>licht moet recht vooruit of achteruit schijnen; en</span></span></li> <li><span><span>de verlichting mag niet knipperen.</span></span></li> </ul> <p><span><span>Spreek met uw kind af dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:</span></span></p> <ul> <li><span><span>De straatverlichting aangaat;</span></span></li> <li><span><span>andere fietsers het licht aan hebben;</span></span></li> <li><span><span>de etalageverlichting gaat branden; en</span></span></li> <li><span><span>het regent of mistig is.</span></span></li> </ul> <p><span><span>Zodat we met elkaar kunnen zeggen: Ik val op in Olst-Wijhe!</span></span></p> </span></p> 2016-11-01 09:00:00 +0100 2016-10-28 12:54:46 +0200 2016-10-28 12:54:46 +0200 Verkeersweek Jozefschool Wijhe Van 28 oktober tot 4 november organiseert de Jozefschool in Wijhe een verkeersweek voor alle klassen. <p>Er is in deze week aandacht voor:</p> <ul> <li>Zichtbaarheid: de fietsverlichtingscampagne, met bezoek van de wijkagent en fietscontroles door de Politie. </li> <li>Creatieve middagen waarbij de gele stippen op de school-thuisroute opnieuw worden aangestipt en een verkeersplein op het schoolplein wordt gemaakt.</li> <li>Dode Hoek lessen voor de groepen 7 en 8.</li> <li>De voorstelling Muis schrikt zich een ongeluk voor de middenbouw. </li> <li>Het schoolpleinpakket voor de jongste groepen.</li> </ul> <p>Deze projecten worden mogelijk gemaakt door een actieve verkeersouder en actieve leerkrachten en gefinancierd vanuit de Provincie Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe.</p> 2016-10-28 00:00:00 +0200 2016-10-28 10:14:55 +0200 2016-10-28 10:14:55 +0200 Verkeersweek Willibrordschool Olst Van 10 oktober tot en met 14 oktober 2016 organiseert de Willibrordschool in Olst een verkeersweek. In deze week staat verkeer en verkeersveiligheid centraal. <p>Voor alle groepen zijn activiteiten georganiseerd die gefinancierd worden door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel, zoals de theatervoorstelling "Muis schrikt zich een ongeluk". Verder komt VVN met een grote vrachtwagen voor een dode-hoekvoorlichting, de ANWB voor Streetwise-activiteiten en de Fietserbond met fietslessen. De kleutergroepen gaan aan de slag met een schoolverkeersplein.</p> 2016-10-07 14:00:00 +0200 2016-10-07 13:18:40 +0200 2016-10-07 13:18:40 +0200 Ruim 120 leerlingen geslaagd voor het praktisch verkeersexamen Op 15 juni (Olst) en 22 juni (Wijhe) zijn ruim 120 leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Ter Stege, OBS de Peperhof, KBS St. Willibrord, KBS St. Jozef, KBS De Bongerd, CBS Prins Willem Alexander en OBS Tellegen geslaagd voor het jaarlijkse verkeersexamen. <p>Alle leerlingen legden op de fiets een route af door het dorp. Voordat ze op de fiets stapten zijn de fietsen gecontroleerd op onder andere verlichting, fietsbel, banden en remmen. Tijdens de fietstocht werden de leerlingen vooral gecheckt op hand uitsteken en goed over de schouder kijken. Iedereen was na afloop blij met het behaalde diploma.</p> 2016-06-22 15:45:00 +0200 2016-06-22 09:17:41 +0200 2016-06-23 09:44:17 +0200 Geslaagde opfriscursus fiets en e-bike Maandagmiddag 30 mei hebben ruim vijftien fietsers deelgenomen aan de opfriscursus Fiets en e-bike in Sporthal De Lange Slag in Wijhe. Eerst werden de verkeersregels, vooral gericht op fietsers, opgefrist. Daarna konden de deelnemers enkele e-bikes uitproberen en een behendigheidsparcours rijden op de eigen fiets. <p><span lang="N"> <p>Wij vinden het belangrijk dat men zo lang mogelijk en op een veilige manier kan blijven fietsen. Daarom heeft de gemeente samen met Ut Huus, Veilig Verkeer Nederland en fietsspecialist Roy Seine deze opfriscursus georganiseerd.</p> </span></p> 2016-06-02 13:54:00 +0200 2016-06-02 13:51:05 +0200 2016-06-02 13:51:05 +0200 Fietsen zonder zorgen? Kom naar de opfriscursus Fiets en e-Bike <p><span lang="N"> <p>Fietsen is gezond en houdt mensen mobiel. De e-bike of fiets met trapondersteuning biedt mogelijkheden, maar helaas neemt het aantal fietsongevallen de laatste jaren toe. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk en op een veilige manier kunt blijven fietsen. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland samen met Ut Huus, fietsspecialist Roy Seine en de gemeente Olst-Wijhe een opfriscursus Fiets en e-Bike.<span><span><span> </span></span></span><span><span>De opfriscursus duurt ongeveer twee uur en wordt gehouden op:</span></span></p> <ul> <li><span><span>23 mei in Olst, in Sporthal De Hooiberg, Hooiberglaan 11, aanvang 13.30 uur</span></span></li> <li><span><span>30 mei in Wijhe, Sporthal De Lange Slag, de Lange Slagen 29, aanvang 13.30 uur </span></span></li> </ul> </span></p> <h2><span lang="N"><span><span><span lang="N">Programma</span></span></span></span></h2> <p><span lang="N"><span><span><span lang="N">In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kop koffie of thee, krijgt u informatie over diverse aspecten van veilig en comfortabel fietsen. Wat gaan we doen? </span></span></span></span></p> <ul> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">U krijgt een opfriscursus verkeer waarbij de nadruk ligt op de verkeersregels voor fietsers.</span></span></span></span></li> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">U krijgt antwoord op al uw vragen over veilig fietsen. </span></span></span></span></li> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">We bespreken lokale verkeerssituaties (graag vooraf opgeven).</span></span></span></span></li> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">Roy Seine, fietsspecialist uit Wijhe, geeft u informatie over verschillende soorten elektrische fietsen. </span></span></span></span></li> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">U kunt een korte proefrit maken op verschillende e-bikes.</span></span></span></span></li> <li><span lang="N"><span><span><span lang="N">U kunt op een mini-parcours met uw eigen fiets behendigheidsoefeningen te doen.</span></span></span></span></li> </ul> <p><span lang="N"><span><span><span lang="N"><span lang="N"><span lang="N">Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven bij de gemeente via  </span><a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="stuur een e-mail naar de gemeente"><span><span><span><span><span><span lang="N">gemeente@olst-wijhe.nl</span></span></span><span><span lang="N"></span></span></span><span><span lang="N"></span></span></span><span lang="N"></span></span></a><span><span> <span lang="N">of telefoonnummer 14 0570. Wij sturen u daarna een korte vragenlijst, waarbij u ook uw vragen over lokale situaties kunt doorgeven. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> 2016-05-18 10:45:00 +0200 2016-05-04 12:07:49 +0200 2016-05-04 15:51:27 +0200