Meerkosten Corona subsidie

De coronapandemie heeft nog altijd zijn impact op de culturele sector in Olst-Wijhe. Bij het organiseren van activiteiten moet er nog steeds rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. Ook in 2022 stelt de gemeente Olst-Wijhe geld beschikbaar in de vorm van een ‘meerkosten-corona’ subsidie. Deze subsidie is bedoeld om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen met de meerkosten die de coronaregels met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan extra dranghekken, de inzet van extra personeel of de inrichting van desinfectiepunten. 

Ga jij een evenement of activiteit organiseren? Om in aanmerking te komen voor de ‘Meerkosten Corona’ subsidie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Benieuwd welke voorwaarden dit zijn? Je vindt ze in het tabblad 'Voorwaarden'.

Helaas bieden de voorwaarden van de meerkosten corona subsidie geen ruimte om de middelen (achteraf) in te zetten als vergoeding voor geleden verlies (op welke wijze dan ook). Uitbetaling gebeurt alleen wanneer het evenement ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Digitaal regelen
Vraag online een Meerkosten Corona subsidie aan. Nadat je je aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging. Wij nemen je subsidieaanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een Meerkosten Corona subsidie aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een subsidieaanvraag indienen. Vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen.

Stuur na jouw activiteit, uiterlijk na 12 weken, het financieel verslag op. Aan de hand van de werkelijke kosten stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in het eindproduct, bijvoorbeeld foto’s van de activiteit.

Om in aanmerking te komen voor de ‘Meerkosten Corona’ subsidie moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Toegankelijkheid: Jouw evenement of activiteit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van Olst-Wijhe. Het is niet mogelijk gebruik te maken van de Meerkosten Corona subsidie voor een besloten feest of bijeenkomst. Daarnaast moet het evenement een sociaal, cultureel, leerzaam of sportief karakter hebben.
  2. Corona gerelateerde kosten: De Meerkosten Corona subsidie kan alleen worden aangevraagd voor corona gerelateerde kosten, dus kosten die verband houden met aanpassingen die nodig zijn om tijdens coronamaatregelen een bijeenkomst of evenement te houden. Je toont via de begroting aan welke kosten gemaakt moeten worden die in normale omstandigheden niet van toepassing zouden zijn.
  3. Minimaal 50% cofinanciering: Je levert een begroting aan waaruit blijkt dat de subsidie niet hoger is dan 50 procent van de totale begroting van het evenement of de activiteit. Ook moet duidelijk worden op welke manier het overige deel bekostigd zal gaan worden. De eigen bijdrage kan ook in natura zijn en dient inzichtelijk te zijn.
  4. Tussen de €250,- en de €2.000,-: De hoogte van jouw aanvraag ligt tussen de € 250,- en € 2.000,-. Het gaat hierbij over een toekomstig initiatief en daarbij komende, toekomstige kosten. Kosten die al reeds zijn gemaakt kunnen niet worden meegenomen bij de aanvraag van de Meerkosten Corona subsidie.
  5. Geen winstoogmerk: Jouw organisatie, vereniging of stichting heeft geen winstoogmerk en komt uit Olst-Wijhe. Non-profit dus.
  6. Duidelijk plan: Je levert een duidelijk plan of omschrijving aan van het gene dat georganiseerd gaat worden. Hieruit moet blijken dat de subsidie niet bedoeld is voor enige vorm van vaste lasten van de vereniging of stichting, maar dat het aan te vragen bedrag voor corona gerelateerde kosten is die komen kijken bij het organiseren van het evenement of activiteit. Je kunt slechts eenmaal in 2021 deze Meerkosten Corona subsidie aanvragen/toegekend krijgen.
  7. Wie het eerst komt wie het eerst maalt: We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Je hebt de mogelijkheid om tot 31 oktober 2022 of tot de subsidie op is een aanvraag in te dienen. Wanneer je al een ‘aanjaagsubsidie recreatie, toerisme en cultuur’ of een ‘leefbaarheidssubsidie’ hebt ontvangen is het helaas niet mogelijk om ook voor de Meerkosten Corona subsidie in aanmerking te komen.

Ben je het niet eens met onze beslissing op uw verzoek? Dan kan je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kan doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Meerkosten Corona subsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of jij hier mogelijk voor in aanmerking komt.

Heb je vragen over het Meerkosten Corona subsidie?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen