Energieloket

Als gemeente Olst-Wijhe dragen wij graag ons steentje bij aan het creëren van een duurzaam leefklimaat. We zetten ons dan ook actief in om diverse regelingen onder de aandacht te brengen. U kunt hiervoor terecht bij ons Energieloket.

Duurzaamheidsplatform Olst-Wijhe

Het duurzaamheidsplatform bestaat uit betrokken mensen die een brede afspiegeling vormen van de samenleving van Olst-Wijhe. Het platform heeft een belangrijke toegevoegde waarde als katalysator tussen gemeente en samenleving. Het platform draagt daardoor bij aan de realisatie van duurzaamheid in Olst-Wijhe.

Duurzaamheidslening

U kunt van de provincie Overijssel een rentekorting van maximaal 3% ontvangen op een duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De provincie Overijssel verleent u de rentekorting. De duurzaamheidlening wordt verstrekt door SVn.

Duurzaamheidspremie

De provincie Overijssel heeft ook een duurzaamheidspremie in het leven geroepen om bijvoorbeeld uw dak, vloer, gevel of spouwmuur te isoleren.

Duurzaam ondernemen

Bent u ondernemer, dan zijn er voor u meerdere mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Kijk hiervoor op onze pagina Duurzaam ondernemen.

Subsidie zonnepanelen

Momenteel verstrekken de gemeente, de provincie en de overheid geen subsidie voor zonnepanelen. Wel kunt u geld lenen om de kosten voor aanleg van zonnepanelen te financieren. Op de website Ik investeer slim leest u meer over deze financieringsmogelijkheid. De provincie biedt wel andere subsidies voor duurzame investeringen. Meer informatie hierover vindt u in het subsidieloket van de provincie.

Vragen?

Hebt u een vraag over het Energieloket, neem dan contact op met het klantcontactcentrum. Dit kan ook telefonisch via 14 0570

 
Spring naar einde Spring naar begin