Eikenprocessierupsen

In Salland komen eikenprocessierupsen steeds meer voor. Een eikenprocessierups komt voor in eikenbomen, veelal in mei, juni en juli. Eikenprocessierupsen hebben brandharen die tot gezondheidsklachten zoals jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegklachten kunnen leiden. Daarom bestrijden wij de eikenprocessierupsen.

Er is dit jaar fors meer overlast door de rupsen dan in voorgaande jaren. We doen er alles aan om de afspraken uit ons beleid uit te voeren en zuigen de nesten actief weg. Door landelijke en plaatselijke drukte kan het soms enkele dagen tot zelfs weken duren voordat we een melding afhandelen.

Ziet u eikenprocessierupsen of een nest in een eikenboom? Meld online overlast van eikenprocessierupsen.

Voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen heeft de gemeente verschillende prioriteitsgebieden aangewezen. Dit zijn de gebieden waar veel mensen met de eikenprocessierupsen in aanraking kunnen komen. De bestrijding van eikenprocessierupsen is per gebied verschillend, namelijk:

 1. Preventieve bestrijding
  Eikenlanen binnen en enkele buiten de bebouwde kom.
   
 2. Bestrijding (genezend)
  Afgezonderde eikenbomen binnen de bebouwde kom.
   
 3. Bestrijding in september (of eerder als meldingen in de prioritaire gebieden zijn afgehandeld) 
  Gemeentelijke eikenbomen buiten de bebouwde kom (binnen 30 meter van een woning).
   
 4. Geen bestrijding
  Gemeentelijke eikenbomen buiten de bebouwde kom (meer dan 30 meter van een woning) en eikenbomen op particulier terrein.

Eikenlanen binnen en enkele buiten de bebouwde kom
Eikenprocessierupsen in eikenlanen binnen en een aantal buiten de bebouwde kom worden preventief bestreden met Xentari. Xentari is een biologisch bestrijdingsmiddel dat op de bladeren van eikenbomen wordt gespoten. Deze bespuiting wordt zowel overdag als ‘s nachts uitgevoerd. Het kan voorkomen dat het biologische bestrijdingsmiddel een allergische reactie veroorzaakt. Wij raden u daarom aan om ramen en deuren tijdens deze werkzaamheden gesloten te houden. Het bestrijden kan daarnaast geluidsoverlast veroorzaken. De bestrijding in deze gebieden vindt plaats vanaf 1 mei 2019. In onderstaande eikenlanen bestrijdt de gemeente eikenprocessierupsen preventief:

Binnen de bebouwde kom

 • Wijhe: Raalterweg, Ereprijs, Bereklauw, Zandhuisweg, Jennewiek, de Omloop.
 • Boerhaar: Boerhaar.
 • Olst: De Meente, Koningstraat, Koekoeksweg.
 • Wesepe: Mengerweg, Eikenweg, Scholtensweg, Raalterweg.

Buiten de bebouwde kom

 • Bosweg, Rijksstraatweg (parallelweg), Scherpenzeelseweg, Wijheseweg, Bruinsweg, Kloosterstraat, Scholtensweg, Steunenbergerweg, Herxerenk, Herxen, Gravenweg, de Wesenberg, Waterstraat.

Afgezonderde eikenbomen binnen de bebouwde kom
In alle gemeentelijke eikenbomen (binnen de bebouwde kom) worden rupsen weggezogen. Op bijgaande kaarten ziet u welke gebieden aangewezen zijn als prioriteitsgebied. Meldingen van eikenprocessierupsen worden zo snel mogelijk afgehandeld. De bestrijding in deze gebieden vindt plaats vanaf 1 mei 2019.

Gemeentelijke eikenbomen buiten de bebouwde kom (binnen 30 meter van een woning)
Wij bestrijden eikenprocessierupsen in dit gebied niet preventief. U kunt eikenprocessierupsen wel bij ons melden, door dit direct online te melden of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum. Geef bij uw melding aan waar de bomen staan, om hoeveel bomen het gaat en hoeveel nesten u heeft gezien. Wij beoordelen of deze locaties in aanmerking komen voor bestrijding en worden behandeld na afronding van de prioritaire gebieden. Nesten die hoger dan 8 meter in de boom zitten, worden niet bestreden.

Gemeentelijke eikenbomen buiten de bebouwde kom (meer dan 30 meter van een woning) en eikenbomen op particulier terrein
Alle overige lanen buiten de bebouwde kom, die niet binnen 30 meter van een woning staan, en eikenbomen op particulier terrein worden niet bestreden.

Kosten voor het bestrijden van het ongedierte op eigen erf komen voor rekening van de bewoner/eigenaar.

Wij volgen de landelijke leidraad die door het ministerie van LNV in 2013 is opgesteld. Vastgesteld moet worden dat het niet mogelijk is de eikenprocessierupsen op alle locaties te bestrijden. Wij zetten in op het geven van voorlichting en bestrijding van de eikenprocessierupsen in de daarvoor aangewezen gebieden.

Wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is een larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen tot ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder (zonder brandharen).

Hoe herkent u een nest?
Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen en bevinden zich vaak op stammen of dikke takken van de boom. Vanuit de nesten gaan de rupsen 's nachts groepsgewijs -in processie- op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Welke klachten kunnen de brandharen van een eikenprocessierups veroorzaken?
De brandharen (ongeveer 700.000 per rups) kunnen tot gezondheidsklachten zoals jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegklachten leiden. De weerhaakjes aan de brandharen komen gemakkelijk terecht in de huid, ogen en luchtwegen. Waardoor er een allergische reactie kan ontstaan. Dit kan van persoon tot persoon sterk verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden, zijn rood en pijnlijk (huiduitslag). Ze gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademen van brandharen kan leiden tot irritaties (slikklachten) en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. U hoeft niet rechtstreeks in contact met de rups te zijn geweest om klachten te krijgen. Ook dieren, met name honden en paarden kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen van een eikenprocessierups.

Hoe voorkomt u ongemak?
Probeer elk contact met een rups en/of nest te vermijden. Bezoekt u een (natuur-)gebied waar eikenprocessierupsen voor kunnen komen? Bedek zoveel mogelijk uw hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Wat kunt u doen als u klachten hebt?
Probeer na aanraking van een rups niet te krabben of te wrijven. Was of spoel uw huid of ogen goed met koud water. Was zo nodig ook uw kleding. Vaak verdwijnen de klachten na ongeveer twee weken. Een zachte crème kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Informatie Oakie
Lees ook de folders over het natuurlijk bestrijden van de rupsen, wat u kunt doen wanneer u overlast heeft van een nest en gezonheid en eikenprocessierupsen. Alles over, voor en tegen de eikenprocessierupsen leest u op de website Oakie.

Heeft u vragen over eikenprocessierupsen?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen