Duurzaam ondernemen

Als gemeente Olst-Wijhe dragen wij graag ons steentje bij aan het creëren van een duurzaam leefklimaat. We zetten ons dan ook actief in om diverse regeling onder de aandacht te brengen.

Naast de voorzieningen die de gemeente en de overheid bieden op het gebied van duurzaamheid voor particulieren zijn ook speciale regelingen voor bedrijven, zoals de CO² monitor, de energiescan, de geld-terug-actie en energieleningen.

CO² monitor

Bedrijven kunnen met de CO2-monitor een impuls geven aan communicatie over hun duurzame projecten. U monitoort dan bijvoorbeeld het effect van projecten over duurzame mobiliteitsbeleid, restwarmte uitwisseling, afvalhergebruik, energiebesparing in bedrijfspanden en duurzame energieopwekking.

Energiescan

Om bedrijven met een energieverbruik lager dan 200.000 kWh of 75.000 m3 gas inzicht te geven in hun mogelijkheden met betrekking tot energiebesparende maatregelen is de Energiescan Overijssel ontwikkeld.

Geld-terug-actie

De provincie Overijssel heeft voor bedrijven die een scan laten uitvoeren de Geld-terug-actie opgezet. Bedrijven krijgen hierbij een gedeelte van de kosten terug als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren.

Energielening

De provincie Overijssel heeft ook een energielening in het leven geroepen voor bedrijven. Het is een lening voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines.

 
Banner - verkoop Bedrijfskavels
Spring naar einde Spring naar begin