Gemeentesecretaris / algemeen directeur Dries Zielhuis

De gemeentesecretaris en tevens algemeen directeur is ondersteuner en onafhankelijk adviseur van het college van B&W.

Dries Zielhuis (geboren 1969) is sinds 2015 gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Olst-Wijhe. Als gemeentesecretaris is hij eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders, en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. In de regio IJsselland waar Olst-Wijhe deel van uitmaakt is hij coördinerend gemeentesecretaris bevolkingszorg bij crises.

Voordat hij gemeentesecretaris in Olst-Wijhe werd was hij onder andere leidinggevende bij de gemeente Steenwijkerland, en organisatieadviseur. Hij studeerde geschiedenis (universiteit Utrecht) en bestuurskunde (Vrije Universiteit).

Dries woont met zijn vrouw Henriëtte in Olst, en heeft twee studerende uitwonende zonen. In zijn vrije tijd zwemt en wandelt hij. Als historicus leest hij graag over de twintigste eeuw, en maakt reizen naar plekken met een historische betekenis. 

“Ik ben een organisator en ontwikkelaar in het publieke domein op het snijvlak van bestuur en organisatie. Dat doe ik door mensen verantwoordelijkheid te geven en te coachen, vertrouwen te creëren, teams te bouwen en de onderlinge samenwerking te versterken, en algemene doelen persoonlijk en concreet te maken. De medewerkers zijn voor mij het kapitaal van de organisatie.  Met veel plezier werk ik bij Olst-Wijhe: een gemeente met korte lijnen zowel intern als naar de inwoners, met elan, zelfbewust, en met goede onderlinge verhoudingen.” 

Benoemingen en nevenfuncties

Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie:

  • Voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen, Overijssel
  • Coördinerend secretaris Bevolkingszorg Veiligheidsregio IJsselland
  • Vertegenwoordiging ALV Dimpact
  • Voorzitter Bedrijfsvoeringsraad Deventer Olst-Wijhe Raalte (DOWR)

Contact met de gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Dries Zielhuis persoonlijk spreken? Neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse via telefoonnummer 14 0570. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden. Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag/melding brengt zij jou in contact met een medewerker.

Gegevens Dries Zielhuis

drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis
Telefoon 14 0570
d.zielhuis@olst-wijhe.nl

Rechtenvrije foto's

Je mag rechtenvrije foto's van collegeleden downloaden voor niet-commercieel gebruik.

Deel dit
Mail
Bellen