Detailhandelsvisie

Werk aan de Winkel’: Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners is een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 opgesteld. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, is dit een goed moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren.

U kunt uw reactie sturen op de conceptvisie (pdf, 5 Mb) tot en met zondag 9 april 2017  naar gemeente@olst-wijhe.nl. De beste manier om het document te bekijken is om in het programma Adobe te kiezen voor ‘Beeld’ en vervolgens ‘Modus volledig scherm'.

In de Detailhandelsvisie hebben we de ambitie om vitale kernwinkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. Een belangrijk punt is het zoeken naar verbinding met kansen en mogelijkheden zoals in de Structuurvisie ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ worden genoemd. Ook de samenwerking tussen diverse partijen die actief zijn in onder meer detailhandel, horeca en de toeristische sector is van groot belang. We willen dat mensen naar Olst en Wijhe komen en daarmee bijdragen om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden.

Uitvoering

In de visie staat duidelijk wat we gaan doen. Zo gaan we onder andere starten met een MKB-nieuwsbrief, continueren we de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en stellen we extra gemeentelijke inzet beschikbaar. Ook gaan we een (hernieuwde) aanzet geven voor een Platform Vrijetijdseconomie. We hopen dat veel ondernemers en organisaties mee willen denken en vooral mee gaan doen.”

Van concept naar definitieve visie

De reacties op de concept Detailhandelsvisie worden meegenomen en -gewogen. De gemeenteraad bespreekt de Detailhandelsvisie in de vergadering van 8 mei 2017.

 
Spring naar einde Spring naar begin