U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Meest gestelde vragen

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in Olst-Wijhe. De antwoorden gelden voor de huidige stand van zaken. Houd er rekening mee dat informatie kan wijzigen.

Een aantal maatregelen wordt genomen vanuit de noodverordening van de veiligheidsregio IJsselland.

Meest gestelde vragen ondernemers

 • Gezondheid

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi de zakdoekjes meteen na gebruik weg.
  • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen.
  • Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
  • Vermijd drukte.
  • Blijf thuis bij klachten én laat u testen.
  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  • Betaal zoveel mogelijk met de PIN in plaats van met contant geld.

  Voor (medische) vragen en richtlijnen

  RIVM: 0800 - 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

  Voor een luisterend oor (bij angst, eenzaamheid, zorgen)

  De Luisterlijn: 0900 - 0767. Dit nummer is 24 uur bereikbaar.

  U kunt ook chatten via www.deluisterlijn.nl.

  Voor (praktische) hulpvragen

  Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888.

  Voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties

  Er is hulp mogelijk voor kwetsbare gezinnen in de vorm van ondersteuning, noodopvang of zorg. Contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Olst-Wijhe kan via toegangsteamjeug@olst-wijhe.nl of 14 0570.

  Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

  We spreken mensen aan als er onvoldoende afstand wordt gehouden. Mensen kunnen ook elkaar daarop aanspreken.

  Ook handhaaft de gemeente de regels die gelden voor de gehele Veiligheidsregio IJsselland.

  Als u klachten heeft die passen bij het coronavirus blijft u thuis. Heeft u ook koorts en/of bent u benauwd? Dan blijven alle huisgenoten thuis.

  Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

  Iedereen met klachten blijft thuis. U kunt ook niet naar buiten om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Vraag iemand anders om dit voor u te doen. Is er niemand die boodschappen voor u kan doen? Laat ze dan thuis bezorgen als dat kan.

  Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Zoals:

  • verkoudheidsklachten
  • neusverkouden
  • loopneus
  • niezen
  • keelpijn
  • hoesten
  • verhoging/koorts
  • benauwdheid
  • of plotseling verlies van reuk of smaak

  Laat u zich dan testen bij de GGD. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur, bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt. U kunt ook online een afspraak maken. De test is gratis.

  Lees hier meer over het testen op corona.

  Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in contactberoepen, in het onderwijs (met uitzondering van het basisonderwijs), in touringcars en in het vliegtuig. In het openbaar vervoer was het dragen van een mondkapje al verplicht. De mondkapjesplicht geldt vanaf 13 jaar.

  Lees er alles over op de pagina over mondkapjes van de Rijksoverheid.

 • (Sport)verenigingen en stichtingen

  Bekijk de informatie over sporten op de website van de Rijksoverheid.

  De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000 of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra prestatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

  Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

 • Scholen en kinderopvang

  Bekijk de informatie over scholen en kinderopvang op de website van de Rijksoverheid.

  De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

  Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

  Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

  Wie biedt noodopvang aan?

  Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

  Vragen?

  Heeft u vragen over de opvang van uw kinderen? Neem dan contact op met uw eigen school of kinderopvangorganisatie.

 • Zorg

  Elke zorgaanbieder maakt een eigen keuze hoe om te gaan met de ondersteuning die zij bieden. Als u vragen heeft over deze ondersteuning dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder of team Werk, inkomen en zorg van de gemeente.

  Het is verstandig dit met de GGD of de huisarts te overleggen. De gemeente gaat niet over de voorzieningen van zorgaanbieders. Een zorgaanbieder beslist zelf wat te doen. In geval van calamiteiten volgt elke zorgaanbieder zijn eigen calamiteitenplan.

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

  Hulp bieden

  Bent u bereid om een ander te helpen? Ut Huus wil samen met haar partners, De Kern, Wijz jongerenwerk en Evenmens, waar mogelijk een verbindende rol spelen.

  Dus heeft u tijd over en bent u bereid om een ander te helpen? Laat dat dan weten aan ut Huus. Onderstaand vindt u de contactgegevens. Wij schatten in dat de vraag naar hulp bij boodschappen, vervoer, oppas en een (telefonisch) praatje het grootst is.

  Hulp vragen

  Bent u juist op zoek naar hulp? Neem dan ook contact op met ut Huus. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Samen staan we sterk!

  Gegevens ut Huus

  • Bereikbaar van ma t/m vr 9 - 17 uur
  • Tefoonnummer 0570 – 56 36 00
  • E-mail: welzijn@uthuus.nl.
  • U kunt ook een bericht achterlaten op hun Facebookpagina.

   

 • Maatregelen gemeenteraad

  De gemeenteraad vergadert zowel fysiek als digitaal. Fysiek vergaderen gebeurt uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. Inwoners kunnen live meekijken met de raadsbijeenkomsten en -vergaderingen. Vanwege de coronacrisis laten wij geen toehoorders toe in de raadzaal. Insprekers kunnen contact opnemen met de griffie om samen te bekijken op welke manier de inspraakreactie kan worden vormgegeven (schriftelijk of mondeling aan het begin van de vergadering).


Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen