Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Meest gestelde vragen

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in Olst-Wijhe.

Een aantal maatregelen wordt genomen vanuit de noodverordening van de veiligheidsregio IJsselland. (vanaf 1 juni)

Hieronder vindt u het nieuws en veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor Olst-Wijhe. De antwoorden gelden voor de huidige stand van zaken. Houd er rekening mee dat informatie kan wijzigen.

 • Gezondheid

  Wat kan ik zelf doen tegen verspreiding van het coronavirus?

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi de zakdoekjes meteen na gebruik weg.
  • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen.
  • Werk thuis als het kan.
  • Vermijd (grote) groepen mensen.
  • Betaal zoveel mogelijk met de PIN in plaats van met contact geld.

  Mag ik nog naar buiten?

  Inmiddels zijn we van 'blijf thuis' naar 'vermijd drukte' gegaan. Als u toch op wat drukkere plekken komt, bijvoorbeeld in de supermarkt, dan blijft het belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt.

  • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
  • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel geldt ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

  Ik heb hulp nodig. Waar kan ik terecht?

  Voor (medische) vragen en richtlijnen

  RIVM: 0800 - 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

  Voor een luisterend oor (bij angst, eenzaamheid, zorgen)

  De Luisterlijn: 0900 - 0767. Dit nummer is 24 uur bereikbaar.

  U kunt ook chatten via www.deluisterlijn.nl.

  Voor (praktische) hulpvragen

  Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888.

  Voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties

  Er is hulp mogelijk voor kwetsbare gezinnen in de vorm van ondersteuning, noodopvang of zorg. Contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Olst-Wijhe kan via toegangsteamjeug@olst-wijhe.nl of 14 0570.

  Mensen houden zich niet aan de regel van 1,5 meter afstand houden. Kan de de gemeente dan optreden?

  Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

  We spreken mensen aan als er onvoldoende afstand wordt gehouden of als mensen in groepen bij elkaar komen. Mensen kunnen ook elkaar daarop aanspreken.

  Ook handhaaft de gemeente de regels die gelden voor de gehele Veiligheidsregio IJsselland.

  Een gezinslid heeft koorts. Mag ik nog naar buiten?

  Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

  Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

  Iedereen binnen het gezin heeft klachten. Mag ik wel boodschappen doen of de hond uitlaten?

  Iedereen met klachten blijft thuis. U kunt ook niet naar buiten om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Vraag iemand anders om dit voor u te doen. Is er niemand die boodschappen voor u kan doen? Laat ze dan thuis bezorgen als dat kan.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • (Sport)verenigingen en stichtingen

  Mag ik buiten sporten in groepsverband?

  Vanaf 29 april krijgen kinderen en jongeren weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

  Mensen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei weer buiten sporten op anderhalve meter afstand. Contactsporten zijn niet toegestaan.

  Lees meer over corona en sport in Olst-Wijhe.

  Zijn sportclubs en sporthallen open?

  Nee, alle indoorsportaccommodaties zoals sportclubs en sporthallen zijn vooralsnog gesloten tot 1 september.

  U leest meer informatie over sporten in de buitenlucht in bovenstaande vraag & antwoord.

  Ik wil als sportaanbieder weer buiten sporten. Heb ik een meldingsplicht?

  Als u als sportaanbieder activiteiten wilt organiseren, dan moet u dat vooraf bij ons melden. Sportactiviteiten moeten zoveel mogelijk op sportparken plaatsvinden.

  De vragenlijst (pdf, 174KB) vult u in en stuurt u als aanmeldingsformulier met de gevraagde bijlagen naar sporten@olst-wijhe.nl.

  Heeft u een meldingsformulier ingestuurd voor activiteiten voor kinderen/jongeren en wilt u nu ook voor volwassenen activiteiten organiseren? Dan hoeft u niet opnieuw het meldingsformulier in te vullen. U mailt dan naar ons wanneer u uw activiteiten wilt organiseren en waar en voegt uw aangepaste protocol bij de mail.

  Nadat wij het volledig ingevulde meldingsformulier van u ontvangen hebben, beoordelen wij zo spoedig mogelijk of uw aanvraag past binnen de richtlijnen en of dit kan op de door u aangegeven locatie. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie op uw melding. Daarna kunt u, bij een positief besluit, starten met de sportactiviteit(en).

  Wij kunnen vanuit veiligheids- en gezondheidsredenen besluiten dat een sportactiviteit alsnog niet mogelijk is.

  Bekijk onze pagina over sport en corona.

  Kan een (sport)vereniging of stichting uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen?

  (Sport)verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen net als ondernemers vragen om bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. U kunt uitstel van betaling krijgen tot 31 augustus 2020. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Zo nodig kunnen aanvragers verder uitstel van betaling krijgen. Let op: het aanvraagformulier is gericht op ondernemers. Waar ondernemers staat, kunt u (sport)vereniging of stichting lezen.

  De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers, zzp'ers, (sport)verenigingen en stichtingen met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

  Heeft u wel een machtiging afgegeven, dan geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunt u verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.

  Mag ik als binnensportvereniging materialen lenen uit de sporthal?

  Wanneer u als binnensportvereniging materialen wilt lenen uit de gymzalen en/of sporthallen dan is dat mogelijk. In dat geval neemt u contact op met de beheerder van de betreffende gymzaal/sporthal. Alleen via de beheerder mag uitleen plaatsvinden. U kunt niet zelf de gymzaal of sporthal betreden.


  Kan ik als binnensportvereniging gebruikmaken van kunstgrasvelden?

  Sommige binnensportverenigingen willen hun activiteiten verplaatsen naar buiten. Wijhe ’92, SC Overwetering, SC Wesepe en SV Welsum hebben aangegeven dat hun kunstgrasvelden beschikbaar zijn voor die verenigingen. Uiteraard wanneer dit niet hun eigen trainingen en activiteiten belemmert. In dat geval neemt u als binnensportvereniging contact op met het bestuur van de vereniging die de velden beheert en maakt u afspraken met hen. Ook kunt u er voor kiezen om uw activiteiten te verplaatsen naar grasveldjes, parken etc. In alle gevallen geeft u de locatie van uw activiteiten aan op het meldingsformulier. En houdt u zich aan de regels in de noodverordening van de Veiligheidsregio.

  De natuurgrasvelden op de sportcomplexen zijn niet beschikbaar omdat hier al groot onderhoud op wordt uitgevoerd.

  Heeft de coronacrisis gevolgen voor ontvangen subsidies?

  De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000 of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra prestatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

  Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

  Mag ik naar muziekles?

  Individuele muzieklessen zijn toegestaan op voorwaarde dat de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand). Het verbod op samenkomsten blijft tot en met 19 mei van kracht. Dit geldt dus voor groepslessen en -activiteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet. Dit kan alleen als er een protocol is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door onder andere de Koninklijke Nederlandse MuziekOrganisatie.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Bijeenkomsten en bezoek

  Mag mijn bijeenkomst doorgaan?

  Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september 2020.

  • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
  • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel geldt ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.
  En altijd geldt: vermijd drukte, ga weg als u geen 1,5 afstand kunt bewaren.

  Hoeveel mensen mogen bij een begrafenis of crematie aanwezig zijn?

  Er mogen maximaal 30 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. De tweede voorwaarde is dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De maatregel geldt ook voor condoleancebijeenkomsten.

  Mag ik thuis bezoek ontvangen?

  De richtlijn voor bezoek thuis is: maximaal 3 mensen buiten de mensen die in het huis wonen. Onderling moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

  Vanaf 1 juni 2020 geldt er geen maximum voor het ontvangen van bezoek. De 1,5 meterafstandregel blijft wel gelden.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Scholen en kinderopvang

  Kunnen mijn kinderen naar school?

  Inmiddels is het basisonderwijs weer open waarbij de kinderen ongeveer 50% van de tijd naar school gaan. Het speciaal onderwijs is 100% open. Hoe gaat het nu verder?

  • Het voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
  • Het voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
  • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en gaat ook per 8 juni weer open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
  • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.
  Is de kinderopvang open?

  De kinderopvang is open. De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen. Als de scholen op 8 juni weer volledig open gaan, gaat ook de BSO weer volledig open en kunnen kinderen worden opgevangen volgens contract.

  • Medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) werken thuis.
  • Kinderen en ouders komen niet naar de opvang wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.
  • De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt voortgezet tot 8 juni (als de scholen weer opengaan). Daarna is noodopvang alleen nog mogelijk voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

  Heeft u een vitaal beroep en een vraag over de opvang van uw kind(eren)? Neem dan contact op met de opvang.

  Gaat het leerlingenvervoer door?

  Het leerlingenvervoer is weer opgestart. Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, dan gaat hij of zij de reguliere schooltijden, zoals voor de coronacris, naar school. Ouders die gebruikmaken van het leerlingenvervoer worden geïnformeerd door de vervoerder. Het is mogelijk dat uw kind in een andere route en/of met een andere chauffeur naar school gaat. Wij hopen op uw begrip in deze bijzondere tijd.

  Heeft u vragen? Stuur dan een mail of bel telefoonnummer14 0570.

   

  Ik werk in een cruciale beroepsgroep. Hoe vraag ik noodopvang aan?

  De scholen in het basisonderwijs gaan op 8 juni weer volledig open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit onverantwoord is. Als de scholen weer volledig opengaan, is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Om gebruik te maken van de noodopvang* vult u het aanvraagformulier in. U kunt dit inschrijfformulier mailen naar noodopvangkinderen0-12jaar@olst-wijhe.nl.

  Tot 8 juni

  Ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen gebruik blijven maken van kinderopvang en opvang op school. Een cruciale beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze moeilijke tijd draaiende te houden. Bekijk het overzicht van de cruciale beroepsgroepen. Alle andere ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

  Hieronder geven wij informatie voor ouders in cruciale beroepsgroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

  Kinderen jonger dan 4 jaar

  Uw kind is jonger dan 4 jaar en gaat normaal gesproken naar de kinderopvang.

  Neem dan rechtstreeks contact op met uw kinderopvangorganisatie. Heeft u buiten de openingstijden van de kinderopvang opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw kinderopvangorganisatie.

  Uw kind is jonger dan 4 jaar en u maakt normaal gesproken geen gebruik van de kinderopvang.

  Moet u door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen gebruikmaken van kinderopvang terwijl u dat normaal niet doet? Bijvoorbeeld omdat u extra diensten moet draaien of omdat uw kinderen niet langer naar familie of andere bekenden kunnen? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Meld u bij de gemeente via onderstaand e-mailadres.

  Kinderen van 4 tot 12 jaar

  Uw kind gaat naar de basisschool en gaat na schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO).

  U kunt contact opnemen met uw BSO. Heeft u buiten de openingstijden van de BSO opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw BSO

  Uw kind gaat naar de basisschool en maakt geen gebruik van BSO.

  Uw kind wordt op school opgevangen. Heeft u buiten schooltijden opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. geef dit aan bij de school.

  Aanmelden noodopvang kinderen

  Om gebruik te maken van de noodopvang* vult u het aanvraagformulier in. U kunt dit inschrijfformulier mailen naar noodopvangkinderen0-12jaar@olst-wijhe.nl.

  * Let op: deze opvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep die geen opvang kunnen regelen in hun eigen netwerk.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Openbaar vervoer

  Rijdt het openbaar vervoer?

  De treinen en bussen rijden via een aangepaste dienstregeling. Kijk dus eerst op bijvoorbeeld de site van de NS of 9292 zodat u zeker weet dat de trein of bus rijdt. De aangepaste dienstregeling voor de bus leest u op de website van Keolis.

  De buurtbus tussen Wijhe en Raalte en tussen Olst en Raalte rijdt niet.

  Vanaf 1 juni rijdt het openbaar vervoer weer volgens de reguliere dienstregeling. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht. Reis niet onnodig en vermijd de spits. U moet zelf zorgen voor een mondkapje.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Zorg

  Welke maatregelen nemen zorgaanbieders?

  Elke zorgaanbieder maakt een eigen keuze hoe om te gaan met de ondersteuning die zij bieden. Als u vragen heeft over deze ondersteuning dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder of team Werk, inkomen en zorg van de gemeente.

  Mag ik als zorgaanbieder mijn dienstverlening stoppen?

  Het is verstandig dit met de GGD of de huisarts te overleggen. De gemeente gaat niet over de voorzieningen van zorgaanbieders. Een zorgaanbieder beslist zelf wat te doen. In geval van calamiteiten volgt elke zorgaanbieder zijn eigen calamiteitenplan.

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

  Hoe kan ik hulp vragen of geven?

  Hulp bieden

  Bent u bereid om een ander te helpen? Ut Huus wil samen met haar partners, De Kern, Wijz jongerenwerk en Evenmens, waar mogelijk een verbindende rol spelen.

  Dus heeft u tijd over en bent u bereid om een ander te helpen? Laat dat dan weten aan ut Huus. Onderstaand vindt u de conttgegevens. Wij schatten in dat de vraag naar hulp bij boodschappen, vervoer, oppas en een (telefonisch) praatje het grootst is.

  Hulp vragen

  Bent u juist op zoek naar hulp? Neem dan ook contact op met ut Huus. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Samen staan we sterk!

  Gegevens ut Huus

  • Bereikbaar van ma t/m vr 9 - 17 uur
  • Tefoonnummer 0570 – 56 36 00
  • E-mail: welzijn@uthuus.nl.
  • U kunt ook een bericht achterlaten op hun Facebookpagina.

  Kan ik naar de fysiotherapeut of een alternatieve zorgverlener?

  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is vanaf 11 mei weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enzovoort), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enzovoort) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enzovoort).
  • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
  • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

  Kan ik naar de tandarts?

  De tandartsen zijn in de week van 20 april weer open gegaan. In de weken ervoor werden alleen noodzakelijke behandelingen uitgevoerd. Ga alleen naar de tandarts als u geen (milde) gezondheidsklachten heeft en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Horeca

  Mag de horeca openblijven?

  Nee, de horeca is gesloten tot 1 juni.

  Hotels, snackbars, afhaallocaties zonder zitgelegenheid en catering mogen wel openblijven.

  Veel horecaondernemers besluiten in deze tijd om afhaalmenu's samen te stellen of maaltijden te bezorgen. Zij communiceren hier onder andere over via Facebook en de Huis aan Huis Reklamix. Wilt u de lokale horecaondernemers steunen? Bestel dan een heerlijke maaltijd voor thuis!

  Vanaf 1 juni

  Terrassen met zitplaatsen mogen open waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

  Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

  • een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand. De afstand geldt niet voor huishoudens;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

  Als het virus onder controle blijft, mogen cafés en restaurants op 1 juli 100 bezoekers ontvangen onder dezelfde voorwaarden.

   

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Winkels en Markt

  Gaat de weekmarkt door?

  Ja, de markten in Olst en Wijhe gaan door.

  Ook hier geldt. Houd rekening met de maatregelen van het rijk; houd afstand en ga niet naar de markt als je (milde) gezondheidsklachten hebt, zoals verkoudheid, hoesten en koorts.

  Kan ik naar de winkel?

  Winkels bepalen zelf of zij open blijven. Sommige winkels passen hun openingstijden aan. Alle winkels nemen (hygiëne)maatregelen die zij communiceren naar hun klanten.

  Winkels zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Hou er zelf ook rekening mee dat u afstand houdt. En ga niet naar de winkel als u (milde) gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten en koorts.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Recreatie in Olst-Wijhe

  Kan ik naar een museum?

  Op 1 juni mogen musea weer open. Bezoekers moeten reserveren zodat het museum ervoor kan zorgen dat anderhalve meter afstand tussen bezoekers mogelijk is.

  Kan ik naar het theater of een concert?

  Vanaf 1 juni mogen er weer theatervoorstellingen en concerten plaatsvinden, onder voorwaarden:

  • een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand (de afstand geldt niet voor huishoudens)
  • bezoekers moeten reserveren
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

  Als het virus onder controle blijft, kan het aantal bezoekers op 1 juli worden uitgebreid naar 100, onder dezelfde voorwaarden.

  Zijn de bibliotheken open?

  De bibliotheek in Olst is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Op maandagavond tot 19.00 uur. De bibliotheek in Wijhe is nog gesloten.

  Bezoek de bibliotheek in deze tijd zoals je ook een supermarkt of bouwmarkt bezoekt:

  • Houd afstand
  • Niet te veel mensen tegelijk naar binnen
  • Bij de ingang krijg je een mandje (of eventueel een ander toegangsitem). Zo kunnen we gemakkelijk zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk naar binnen gaan)
  • Houd je aan de aanwijzingen van de medewerkers
  • Volg de aanwijzingen op de posters op

  De Online Bibliotheek is altijd open. Voor kinderen biedt Bibliotheek Salland dagelijks leuke tips. Alles op deze pagina is gratis vanuit huis te gebruiken.

  Kunnen jongeren bij elkaar komen in de keten en/of schuren?

  Burgemeester Ton Strien roept jongeren op om niet naar keten te gaan. “Neem jouw verantwoordelijkheid in deze crisis en houd je aan de afgesproken spelregels. In de keten komen normaal gesproken jongeren bij elkaar in een kleine ruimte. Dat kan nu gewoon even niet! Jullie moeten ook jullie steentje bijdragen tijdens deze crisis. Je hebt jezelf, je familieleden maar ook anderen ermee door te dicht bij elkaar in de buurt te komen. We mogen het coronavirus geen verdere kans geven”.

  Hij doet ook een beroep op de verantwoordelijkheid van ouders. De keten en schuren staan vaak op eigen terrein en de ouders moeten hun kinderen tegenhouden als ze naar een keet willen gaan.

  “Gelukkig zie en hoor ik dat de meeste jongeren zich aan de afspraken houden. Juist nu is dat extra belangrijk. Ik doe dan ook een beroep op het gezond verstand van iedereen. Pas goed op jezelf maar zorg ook voor elkaar”.

  Blijven campings en vakantieparken open?

  Informatie gewijzigd op 28 mei 2020.

  Houd 1,5 meter afstand, was vaker je handen en blijf zoveel mogelijk thuis. Dit blijven de belangrijkste maatregelen die iedereen zelf kan nemen om het coronavirus onder controle te krijgen. Maar als de zon schijnt, willen veel mensen er graag op uit met de tent, camper of caravan. In Veiligheidsregio IJsselland, waar Olst-Wijhe deel van uitmaakt, hebben we veel campings en recreatieparken. Ze zijn niet gesloten, maar hebben wel te maken met beperkingen vanwege een regionale noodverordening. Vanaf 1 juni worden de regels rondom sanitaire voorzieningen op campings versoepeld in IJsselland. Het bestaande sanitair op campings mag worden toegewezen aan campinggasten. Hiermee worden de gemeenschappelijke voorzieningen als het ware opgesplitst waarmee wordt voldaan aan de richtlijnen van het RIVM. Bij een kampeerplaats hoort dan één toilet-/douchevoorziening. Dit mag niet worden ingedeeld in tijdvakken. De voorziening hoort bij de kampeerplaats. Uiteraard blijft het ook mogelijk om privésanitair te hebben.

  Soepelere regels voor stortplaatsen

  Een vakantiehuisje huren, met de camper of de caravan op pad is in deze coronatijd mogelijk, als het gaat om huishoudens: personen die wonen in één huis. Ook een voorwaarde is dat er in het huisje, de camper of in de caravan een eigen badkamer/douche en toilet aanwezig is (of dus een toilet-/douchevoorziening is toegewezen). Chemische toiletten mogen met ingang van vrijdag 24 april weer op de stortplaats van het recreatieterrein worden geleegd. Ook stortplaatsen die ondergebracht zijn in een gedeelde sanitaire voorziening mogen worden gebruikt onder de strikte voorwaarde dat alle andere sanitaire voorzieningen gesloten blijven.

  Groepsaccommodaties mogen ook alleen worden verhuurd aan mensen die samen een huishouden vormen. Kamperen met een tent wordt sterk afgeraden, tenzij de kampeerders volledig zelfverzorgend zijn en daardoor niet aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, (af)wassen en toiletgebruik.

  De noodverordening staat op de website van Veiligheidsregio IJsselland.

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp vindt u in de veelgestelde vragen op de website van de Veiligheidsregio.

  Als het virus onder controle blijft, mogen de voorzieningen op campings en vakantieparken op 1 juli weer open.

  Kan ik met mijn gezin naar het park of een rondje wandelen?

  Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.De maatregelen zijn: vermijd drukte, houd afstand en blijf thuis bij (milde) klachten. Als u zich hieraan houdt, kunt u naar het park of een rondje wandelen.

  Mogen kinderen met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

  Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

  Is de Loswal in Wijhe open voor recreatie?

  Op 1 juni om 9.00 uur gaat de Loswal weer open. Nu we van ‘blijf thuis’ naar ‘vermijd drukte’ zijn gegaan, krijgen we weer wat meer ruimte. Uiteraard blijft het ook op de Loswal belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

  Wij vragen u om hierin uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Is het te druk op de plek waar u naartoe wilt? Zoek dan een rustigere plek op. In onze gemeente zijn voldoende mooie plekjes waar u in alle rust kunt wandelen, fietsen of op een bankje kunt genieten van de natuur.

  Het vaarseizoen in Overijssel is inmiddels begonnen.

  Tot 1 juni 9.00 uur is de Loswal afgesloten en het is niet toegestaan de haven en de trailerhelling te gebruiken. Het verplaatsen van de hekken en het betreden van de Loswal is verboden.

   

  Wat betekent de noodverordening voor recreatieondernemers in Veiligheidsregio IJsselland?

  Op de website van de Veiligheidsregio leest u veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Maatregelen gemeenteraad

  Gaan de vergaderingen van de gemeenteraad door?

  De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat zij op een goede manier op afstand met elkaar kunnen vergaderen én dat inwoners de vergadering online kunnen volgen. Op 25 mei vindt de eerstkomende digitale raadsbijeenkomst plaats. Raadsleden nemen vanuit huis deel en inwoners kunnen, net als gebruikelijk, live meekijken.

  De derde beeldvormende raadsbijeenkomst over de Ruimtelijke Visie Duurzame vindt op een nog nader te bepalen datum plaats. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Enerzijds is dit afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Anderzijds van de technische mogelijkheden om volledig digitaal te kunnen vergaderen.


Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen