Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nieuws en meest gestelde vragen coronavirus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in Olst-Wijhe.

Een aantal maatregelen wordt genomen vanuit de noodverordening van de veiligheidsregio Salland.

Rechts vindt u het laatste nieuws. Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor Olst-Wijhe. De antwoorden gelden voor de huidige stand van zaken. Houd er rekening mee dat informatie kan wijzigen.

 • Dienstverlening

  Blijft de gemeente open?

  Het gemeentehuis is tot en met 28 april alleen open voor bezoekers die een afspraak hebben. Kom alleen naar uw afspraak.

  U kunt een afspraak maken voor zaken die niet kunnen wachten. Voor het maken van een afspraak belt u naar telefoonnummer 14 0570.

  Betaling van diensten kan alleen met PIN.

  Verandert de dienstverlening als gevolg van de Corona-maatregelen?

  Onze dienstverlening gaat door, maar alleen op afspraak en online. Als u (milde) klachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten of koorts, verzoeken wij u niet naar het gemeentehuis te komen en uw afspraak af te zeggen.

  Betaling van de diensten kan alleen met PIN.

  Kan ik nog gewoon mijn paspoort verlengen?

  Verloopt uw paspoort binnenkort? Dan kunt u een afspraak maken om deze te verlengen. Bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0570. Kom alleen naar uw afspraak.

  Betaling kan alleen met PIN.

  Kan ik nog een melding voorgenomen huwelijk doen?

  U kunt een melding voorgenomen huwelijk doen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570. Deze afspraken vinden plaats in het Holstohus.

  Een melding van een voorgenomen huwelijk maakt u op zijn vroegst een jaar voor de trouwdatum tot maximaal twee weken voor de trouwdatum.

  Wij vragen u nu alleen melding te doen als het niet langer kan wachten.

  Gaan de huisbezoeken van team Werk, inkomen en zorg door?

  Huisbezoeken (ook al geplande huisbezoeken) worden alleen in spoedgevallen afgelegd. Huisbezoeken aan kwetsbare personen (ouderen en personen met een verminderde weerstand) gaan in geen enkel geval door. Ook bezoeken wij geen personen met (milde) klachten als verkoudheid, hoesten en koorts.

  Wordt mijn afval opgehaald?

  Uw afval wordt gewoon opgehaald op de dagen die u bent gewend.

  U vindt een overzicht met veelgestelde vragen op de site van de Rova.

  Waar moet ik met mijn grof tuinafval naartoe?

  Nu de paasvuren niet doorgaan, kunt u uw grof tuinafval niet naar de paasbulten brengen. Heeft u tuinafval? Doe het dan zo veel mogelijk in uw groencontainer. Is het (net) te veel? Bewaar het dan en zet het in meerdere keren in uw groencontainer aan de straat.

  Grof tuinafval kunt u naar de ROVA brengen, maar wees hier terughoudend mee. Het is de laatste tijd erg druk bij de milieubrengstations. Om de gezondheid van medewerkers van de ROVA niet in gevaar te brengen, verzoekt ROVA mensen om zo min mogelijk naar de milieubrengstations te komen. Heeft u een grote hoeveelheid tuinafval (meerdere kuubs) en kunt u deze niet thuis bewaren/afvoeren? Bel dan met het milieubrengstation om een afspraak te maken.

   

   

   

  Hoe kan ik stukken inzien die ter inzage liggen?

  Elke week leest u onze bekendmakingen in de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix. Regelmatig leest u hier dat u plannen kunt inzien.

  Vanwege de coronacrisis werken wij voor het inzien van plannen anders dan normaal.

  Wilt u een bouwplan inzien dat bij een vergunningaanvraag hoort? Stuur dan een mail naar team Leefomgeving. Wij sturen u het bouwplan dan digitaal toe. Ruimtelijke plannen kunt u inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0570. Afspraken vinden alleen plaats in het gemeentehuis in Wijhe.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Gezondheid

  Wat kan ik zelf doen tegen verspreiding van het coronavirus?

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi de zakdoekjes meteen na gebruik weg.
  • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen.
  • Werk thuis als het kan.
  • Vermijd (grote) groepen mensen.
  • Betaal zoveel mogelijk met de PIN in plaats van met contact geld.

  Mag ik nog naar buiten?

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.

  Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

  Ik heb hulp nodig. Waar kan ik terecht?

  Voor (medische) vragen en richtlijnen

  RIVM: 0800 - 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

  Voor een luisterend oor (bij angst, eenzaamheid, zorgen)

  De Luisterlijn: 0900 - 0767. Dit nummer is 24 uur bereikbaar.

  U kunt ook chatten via www.deluisterlijn.nl.

  Voor (praktische) hulpvragen

  Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888.

  Mensen houden zich niet aan de regel van 1,5 meter afstand houden. Kan de de gemeente dan optreden?

  Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

  We spreken mensen aan als er onvoldoende afstand wordt gehouden of als mensen in groepen bij elkaar komen. Mensen kunnen ook elkaar daarop aanspreken.

  Ook handhaaft de gemeente de regels die gelden voor de gehele Veiligheidsregio IJsselland.

  Een gezinslid heeft koorts. Mag ik nog naar buiten?

  Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

  Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

  Iedereen binnen het gezin heeft klachten. Mag ik wel boodschappen doen of de hond uitlaten?

  Als het niet lukt om iemand uit uw omgeving zonder klachten hiervoor te vragen, dan kan dit. Wel altijd alleen en door het gezinslid die hier het meest toe in staat is.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Ondernemers

  Is er landelijke hulp voor ondernemers?

  De rijksoverheid kondigde op 17 maart een pakket noodmaatregelen aan voor ondernemers. Lees hier meer over.

  MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. U kunt het loket bereiken via telefoon 0800 - 21 17 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

  Hoe vraag ik als ondernemer uitstel van betaling gemeentelijke heffingen aan?

  Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de gemeente Olst-Wijhe maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er? Dan kunt u ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt ook voor (sport)verenigingen en stichtingen als ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt uitstel van betaling krijgen tot 31 augustus 2020. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Zo nodig kunnen aanvragers verder uitstel van betaling krijgen.

  De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers, zzp'ers, (sport)verenigingen en stichtingen met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

  Voor ondernemers en andere partijen die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunnen ook zij verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.

  Kan ik tijdelijke financiële ondersteuning krijgen van de gemeente?

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft de Rijksoverheid financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

  De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u als u in onze gemeente woont een aanvraag indienen.

  Op basis van deze tijdelijke regeling kunnen wij u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum bieden. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

  Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

  De regeling moet door de Rijksoverheid nog verder worden uitgewerkt en is nu dus nog niet van kracht. Wij nemen al wel aanvragen in behandeling, maar wij kunnen nu dus nog geen besluit nemen.

  Aanvraag voorschot

  Heeft u als zelfstandige dusdanige financiële problemen dat u nu al niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien? Dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven dat u een verzoek doet voor een voorschot. Wij beoordelen dan zo spoedig mogelijk of u hiervoor in aanmerking komt.

  Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Via het digitale formulier kunt u een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  Infomatie vanuit Rijksoverheid

  Uitgebreide informatie over alle maatregelen van het noodpakket banen en economie van de Rijksoverheid, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vindt u op de site van de Rijksoverheid.

  Uw aanvraag

  Tot slot willen wij u erop wijzen dat er zeer veel aanvragen worden ingediend. Als u al een aanvraag heeft ingediend, verzoeken we u dan ook om alleen bij grote spoed contact met ons op te nemen over deze regeling via inkomen@olst-wijhe.nl.

  Wij proberen de aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen, maar dit kost dus wel de nodige tijd. Graag uw begrip hiervoor.

  Kan ik gebruikmaken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren?

  Via het noodloket van het Minsterie van Economische Zaken kunnen veel ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen: de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

  De regeling is onlangs uitgebreid naar meer sectoren.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Kan ik gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) leest u op de website van de Rijksoverheid. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

  Wat zijn nu nuttige sites voor ondernemers?

   

  Hoe om te gaan met corona op de werkvloer?

  Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders.

  MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de website van MKB Nederland zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers ingericht. Zij hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze wordt regelmatig aangepast. Bekijk het dossier Coronavirus.

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • (Sport)verenigingen en stichtingen

  Kan een (sport)vereniging of stichting uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen?

  (Sport)verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen net als ondernemers vragen om bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen. U kunt uitstel van betaling krijgen tot 31 augustus 2020. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Zo nodig kunnen aanvragers verder uitstel van betaling krijgen. Let op: het aanvraagformulier is gericht op ondernemers. Waar ondernemers staat, kunt u (sport)vereniging of stichting lezen.

  De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers, zzp'ers, (sport)verenigingen en stichtingen met een inschrijving in de Kamer van Koophandel, die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

  Heeft u wel een machtiging afgegeven, dan geldt een betalingsregeling in 10 termijnen. Als dit tot problemen leidt, kunt u verder uitstel aanvragen via het aanvraagformulier.

  Heeft de coronacrisis gevolgen voor ontvangen subsidies?

  De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000 of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra presentatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

  Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Bijeenkomsten

  Mag mijn bijeenkomst doorgaan?

  Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

  Daarnaast is het verboden om met 3 of meer personen samen te komen als er geen afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zullen we handhaven.

  Hoeveel mensen mogen bij een begrafenis of crematie aanwezig zijn?

  Er mogen maximaal 30 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. De tweede voorwaarde is dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De maatregel geldt ook voor condoleancebijeenkomsten.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Scholen en kinderopvang

  Kunnen mijn kinderen naar school?

  De scholen zijn sinds 16 maart gesloten. Op 31 maart besloot de rijksoverheid de maatregelen te verlengen. Scholen blijven vooralsnog dicht tot en met de meivakantie. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders met een vitaal beroep.

  Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).

  Is de kinderopvang open?

  De kinderopvang is gesloten sinds 16 maart. Op 31 maart besloot de rijksoverheid de maatregelen te verlengen. Vooralsnog is de kinderopvang gesloten tot en met 28 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders met een vitaal beroep.

  Gaat het leerlingenvervoer door?

  Net als bij scholen en kinderopvang wordt dit alleen geregeld voor kinderen van ouders met een vitaal beroep.

  Ik werk in een cruciale beroepsgroep. Hoe vraag ik noodopvang aan?

  Ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen gebruik blijven maken van kinderopvang en opvang op school. Een cruciale beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze moeilijke tijd draaiende te houden. Bekijk het overzicht van de cruciale beroepsgroepen. Alle andere ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

  Hieronder geven wij informatie voor ouders in cruciale beroepsgroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

  Kinderen jonger dan 4 jaar

  Uw kind is jonger dan 4 jaar en gaat normaal gesproken naar de kinderopvang.

  Neem dan rechtstreeks contact op met uw kinderopvangorganisatie. Heeft u buiten de openingstijden van de kinderopvang opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw kinderopvangorganisatie.

  Uw kind is jonger dan 4 jaar en u maakt normaal gesproken geen gebruik van de kinderopvang.

  Moet u door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen gebruikmaken van kinderopvang terwijl u dat normaal niet doet? Bijvoorbeeld omdat u extra diensten moet draaien of omdat uw kinderen niet langer naar familie of andere bekenden kunnen? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Meld u bij de gemeente via onderstaand e-mailadres.

  Kinderen van 4 tot 12 jaar

  Uw kind gaat naar de basisschool en gaat na schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO).

  U kunt contact opnemen met uw BSO. Heeft u buiten de openingstijden van de BSO opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw BSO

  Uw kind gaat naar de basisschool en maakt geen gebruik van BSO.

  Uw kind wordt op school opgevangen. Heeft u buiten schooltijden opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. geef dit aan bij de school.

  Aanmelden noodopvang kinderen

  Om gebruik te maken van de noodopvang* vult u het aanvraagformulier in. U kunt dit inschrijfformulier mailen naar noodopvangkinderen0-12jaar@olst-wijhe.nl.

  * Let op: deze opvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep die geen opvang kunnen regelen in hun eigen netwerk.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Opvang en zorg

  Zijn er nog inloopuren voor minima?

  De inloopuren voor minima gaan niet door. Vragen kunnen telefonisch worden gesteld via telefoonnummer 14 0570.

  Welke maatregelen nemen zorgaanbieders?

  Elke zorgaanbieder maakt een eigen keuze hoe om te gaan met de ondersteuning die zij bieden. Als u vragen heeft over deze ondersteuning dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder of team Werk, inkomen en zorg van de gemeente.

  Mag ik als zorgaanbieder mijn dienstverlening stoppen?

  Het is verstandig dit met de GGD of de huisarts te overleggen. De gemeente gaat niet over de voorzieningen van zorgaanbieders. Een zorgaanbieder beslist zelf wat te doen. In geval van calamiteiten volgt elke zorgaanbieder zijn eigen calamiteitenplan.

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn werk blijven doen als mijn bedrijf financieel in de knel komt?

  Dit zijn onzekere tijden, zeker voor de zorgaanbieders en hun cliënten. Op dit moment is weinig zeker, behalve dat de gemeente Olst-Wijhe wil dat cliënten zo goed mogelijke ondersteund blijven en dat zorgondernemers niet omvallen als gevolg van deze crisis.

  Ook als fysiek contact niet meer mogelijk is, zijn er veel andere manieren om de zorg door te laten gaan. We zien dat daar heel creatief gebruik van wordt gemaakt.

  Al die contacten, hoe lang of kort ook, kunnen geregistreerd en gedeclareerd worden. Wij gaan flexibel om met die declaraties. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruik maken van de landelijke regelingen, zoals de werknemersbijdrage en het uitstel van belastingen.

  De gemeente Olst-Wijhe benadrukt dat voortzetting van de zorg aan onze kwetsbare inwoners op dit moment van het grootste belang is en onze prioriteit heeft. En hoe dat, na deze crisis, verder wordt afgehandeld is van later orde. U bent als zorgaanbieder voor ons van heel groot belang. Wij zorgen ervoor dat door deze crisis uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Uw cliënten rekenen op u!

  Het artikel vindt u ook op de website Zorgaanbiedersinfo.

  Hoe kan ik hulp vragen of geven?

  Hulp bieden

  Bent u bereid om een ander te helpen? Ut Huus wil samen met haar partners, De Kern, Wijz jongerenwerk en Evenmens, waar mogelijk een verbindende rol spelen.

  Dus heeft u tijd over en bent u bereid om een ander te helpen? Laat dat dan weten aan ut Huus. Onderstaand vindt u de conttgegevens. Wij schatten in dat de vraag naar hulp bij boodschappen, vervoer, oppas en een (telefonisch) praatje het grootst is.

  Hulp vragen

  Bent u juist op zoek naar hulp? Neem dan ook contact op met ut Huus. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Samen staan we sterk!

  Gegevens ut Huus

  • Bereikbaar van ma t/m vr 9 - 17 uur
  • Tefoonnummer 0570 – 56 36 00
  • E-mail: welzijn@uthuus.nl.
  • U kunt ook een bericht achterlaten op hun Facebookpagina.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Openbaar vervoer

  Rijdt het openbaar vervoer?

  De treinen en bussen rijden via een aangepaste dienstregeling. Kijk dus eerst op bijvoorbeeld de site van de NS of 9292 zodat u zeker weet dat de trein of bus rijdt.

  De buurtbus tussen Wijhe en Raalte en tussen Olst en Raalte rijdt niet.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Horeca

  Mag de horeca openblijven?

  Nee, de horeca is gesloten tot en met 28 april.

  Hotels, snackbars, afhaallocaties zonder zitgelegenheid en catering mogen wel openblijven.

  Veel horecaondernemers besluiten in deze tijd om afhaalmenu's samen te stellen of maaltijden te bezorgen. Zij communiceren hier onder andere over via Facebook en de Huis aan Huis Reklamix. Wilt u de lokale horecaondernemers steunen? Bestel dan een heerlijke maaltijd voor thuis!

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Winkels en Markt

  Gaat de weekmarkt door?

  Ja, de markten in Olst en Wijhe gaan door.

  Ook hier geldt. Houd rekening met de maatregelen van het rijk; houd afstand en ga niet naar de markt als je (milde) gezondheidsklachten hebt, zoals verkoudheid, hoesten en koorts.

  Kan ik naar de winkel?

  Winkels bepalen zelf of zij open blijven. Sommige winkels passen hun openingstijden aan. Alle winkels nemen (hygiëne)maatregelen die zij communiceren naar hun klanten.

  Winkels zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Hou er zelf ook rekening mee dat u afstand houdt. En ga niet naar de winkel als u (milde) gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten en koorts.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Recreatie in Olst-Wijhe

  Zijn sportclubs en sporthallen open?

  Nee, sportclubs en sporthallen zijn gesloten tot en met 28 april.

  Kan ik naar een museum?

  Nee, musea zijn dicht tot en met 28 april.

  Kan ik naar het theater of een concert?

  Nee, alle voorstellingen en uitvoeringen zijn afgelast tot en met 28 april.

  Zijn de bibliotheken open?

  Nee, de bibliotheken in Olst en Wijhe zijn gesloten tot en met 28 april.

  Online zijn ze wel open.

  Kunnen jongeren bij elkaar komen in de keten en/of schuren?

  Burgemeester Ton Strien roept jongeren op om niet naar keten te gaan. “Neem jouw verantwoordelijkheid in deze crisis en houd je aan de afgesproken spelregels. In de keten komen normaal gesproken jongeren bij elkaar in een kleine ruimte. Dat kan nu gewoon even niet! Jullie moeten ook jullie steentje bijdragen tijdens deze crisis. Je hebt jezelf, je familieleden maar ook anderen ermee door te dicht bij elkaar in de buurt te komen. We mogen het coronavirus geen verdere kans geven”.

  Hij doet ook een beroep op de verantwoordelijkheid van ouders. De keten en schuren staan vaak op eigen terrein en de ouders moeten hun kinderen tegenhouden als ze naar een keet willen gaan.

  “Gelukkig zie en hoor ik dat de meeste jongeren zich aan de afspraken houden. Juist nu is dat extra belangrijk. Ik doe dan ook een beroep op het gezond verstand van iedereen. Pas goed op jezelf maar zorg ook voor elkaar”.

  Blijven campings en vakantieparken open?

  Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven als deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen heeft. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie zijn verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.

  Op locaties zoals vakantieparken geldt dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Is de locatie hiertoe niet in staat, dan mogen gemeenten deze sluiten.

  Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland Peter Snijders: “We treffen de maatregelen met een goede reden: we willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen. Een toename van toerisme in onze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij. We hebben deze maatregelen niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor de campings en vakantieparken in onze regio en kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen.”

  Kan ik met mijn gezin naar het park of een rondje wandelen?

  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

  Mogen kinderen met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

  Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

  Blijft de Loswal in Wijhe open voor recreatie?

  De Loswal in Wijhe is gesloten voor campers. Daarnaast blijft de passantenhaven in Wijhe voorlopig gesloten, omdat de start van het vaarseizoen is uitgesteld. Ook is er geen havenmeester en zijn de sanitaire voorzieningen niet beschikbaar.

  Bezoekt u de Loswal? Dan geldt uiteraard ook hier de maatregel van 1,5 meter afstand houden. Groepsvorming is hier, net als op alle andere plekken in de gemeente, verboden.


Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

 • Maatregelen gemeenteraad

  Gaan de vergaderingen van de gemeenteraad door?

  De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 20 april. Op een later moment leest u of en zo ja, hoe deze vergadering wordt ingevuld.De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk dat zij op een goede manier op afstand met elkaar kunnen vergaderen én dat inwoners de vergadering online kunnen volgen. Op dit moment werken allerlei partijen hard aan technische oplossingen.

  De derde beeldvormende raadsbijeenkomst over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gaat niet door. Op een later moment vindt deze bijeenkomst alsnog plaats. Wanneer dit zal zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Enerzijds is dit afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Anderzijds van de technische mogelijkheden om volledig digitaal te kunnen vergaderen.


Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen