Omgevingsvergunning voor het bouwen

Als je wilt bouwen of verbouwen heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per gebouw en per situatie. Kleine bouwwerken of verbouwingen kunnen vergunningsvrij zijn.   

Direct regelen 

Ga naar het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen. 

Weet je niet zeker of je een vergunning kunt aanvragen voor je plan? Dien dan eerst een conceptverzoek bij ons in. Wij beoordelen dan wat wel en niet mogelijk is en laten jou dat weten. Bij ingewikkelde plannen nodigen we je uit bij een vooroverleg. 

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Leges

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure. 

Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog  bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd. 

De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd. 

De voorwaarden waar je aan moet voldoen hangen af van de werkzaamheden die je wil uitvoeren. Bij het doen van de vergunningcheck en het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket kom je de voorwaarden vanzelf tegen. 

 

Bij de reguliere procedure
Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Bij de uitgebreide procedure
Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Ben je niet eens met de beantwoording van je zienswijze? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.  

Bouwtechnische staat
Als eigenaar van een pand ben je zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het bouwwerk, ook als de gemeente de constructie heeft beoordeeld. De gemeente treedt alleen op als zij duidelijke signalen krijgt dat een bouwwerk technisch in slechte staat is. 

Huurder mag ook (ver)bouwen
Als huurder van een pand kun je onder bepaalde omstandigheden de woning of het pand (ver)bouwen. Neem hierover vooraf contact op met jouw verhuurder.

Bezwaren van omwonenden
Jouw buren kunnen minder blij zijn met je (ver)bouwplannen. Eventuele bezwaren tegen jouw project worden meegewogen bij de boordeling van je aanvraag. Praat daarom eerst met je buren over jouw plannen.

Heb je vragen?

Deel dit
Mail
Bellen