Bouwen en verbouwen

Als je wilt bouwen of verbouwen heb je vaak een omgevingsvergunning nodig (vroeger bouwvergunning). De regels verschillen per gebouw en per situatie. Kleine bouwwerken of verbouwingen kunnen vergunningsvrij zijn.

Om een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen aan te vragen, moet je een of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie: 

 • De plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • De bestemming van de ruimten en gebouwen
 • Lengte- en dwarsdoorsneden
 • Alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • Principedetails, dat zijn de gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • Een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • Hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • Technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Je kunt de gegevens, tekeningen en formulieren per e-mail of per brief sturen. Als je bestanden online verstuurt, zorg er dan voor dat de bestanden niet openstaan voor bewerken. Maak er een ‘alleen lezen’ bestand van. 

Ga je een nieuwbouwwoning bouwen? Dan moet je ook een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Ga je een mantelzorgwoningen realiseren? Kijk dan eens voor meer informatie op het document van het ministerie van VWS.  

Wil je zeker weten of je een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningscheck op het Omgevingsloket Online.

Vooroverleg
Vraag voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt een vooroverleg aan bij de gemeente. Na een vooroverleg weet je welke vergunningen je nodig hebt en of jouw aanvraag kans van slagen heeft.

Online regelen
Je vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kun je een omgevingsvergunning regelen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet de gevraagde bewijsstukken mee te nemen.

Hoe lang je op een omgevingsvergunning moet wachten hangt er vanaf of het een reguliere (gewone) procedure is of een uitgebreide procedure. Dit hangt er weer vanaf hoe ingewikkeld je aanvraag is (zie hierna).
De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure duurt maximaal 6 maanden. Beide procedures kunnen we 1 keer met 6 weken verlengen. 

Als je wilt gaan bouwen of verbouwen, heb je vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningvrije bouwwerken
  Vaak kun je kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.
  Via de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online (OLO). kun je nagaan of je wel of niet een vergunning nodig hebt.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure.
  Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  - bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  - als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  - bij een rijksmonument;
  - het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Bij de reguliere procedure
Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure
Je kunt een zienswijze indien tegen de ontwerp omgevingsvergunning op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heb je nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State. 

Bouwtechnische staat
Als eigenaar van een pand ben je zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het bouwwerk, ook als de gemeente de constructie heeft beoordeeld. De gemeente treedt alleen op als zij duidelijke signalen krijgt dat een bouwwerk technisch in slechte staat is. 

Huurder mag ook (ver)bouwen
Als huurder van een pand kun je onder bepaalde omstandigheden de woning of het pand (ver)bouwen. Neem hierover vooraf contact op met jouw verhuurder.

Bezwaren van omwonenden
Jouw buren kunnen minder blij zijn met je (ver)bouwplannen. Eventuele bezwaren tegen jouw project worden meegewogen bij de boordeling van je aanvraag. Praat daarom eerst met je buren over jouw plannen.

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Deel dit
Mail
Bellen