U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bouw en verbouw, vergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, hebt u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Veel kleinere bouwwerken kunnen vergunningsvrij zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van een prieel.

Wilt u zeker weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningscheck op het Omgevingsloket Online.

Vooroverleg
Vraag voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt een vooroverleg aan bij de gemeente. Na een vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig hebt en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Omgevingsvergunning aanvragen
U moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn de gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt de gegevens, tekeningen en formulieren ook digitaal sturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden (‘alleen lezen’ of ‘read-only’ bestanden).

Gaat u een nieuwbouwwoning bouwen? Dan moet u een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Digitaal regelen
U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken mee te nemen.

De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden. De uitgebreide procedure duurt maximaal 6 maanden. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden.

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, hebt u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningvrije bouwwerken
  Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Via de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u nagaan of u wel of niet een vergunning nodig hebt.
   
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure.
  Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
   
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure.
  Deze procedure is nodig in deze gevallen:
 • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
 • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
 • bij een monument;
 • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Bij de reguliere procedure
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure
U kunt een zienswijze indien tegen het voorontwerp op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken, hierna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna hebt u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Bouwtechnische staat
De eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het bouwwerk, ook als de gemeente de constructie heeft beoordeeld. De gemeente treedt alleen op als zij duidelijke signalen krijgt dat een bouwwerk technisch in slechte staat is

Huurder mag ook (ver)bouwen
Als huurder kunt u onder bepaalde omstandigheden de woning of het pand (ver)bouwen. Neem hierover vooraf contact op met uw verhuurder.

Bezwaren van omwonenden
Uw buren kunnen minder blij zijn met uw (ver)bouwplannen. Eventuele bezwaren tegen uw project worden meegewogen bij de boordeling van uw aanvraag. Praat daarom eerst met uw buren over uw plannen.

Hebt u vragen over een omgevingsvergunning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen