U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bouw en verbouw, vergunning

Als je wil gaan bouwen of verbouwen, heb je vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Veel kleinere bouwwerken kunnen vergunningsvrij zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van een prieel.

Wil je zeker weten of je een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningscheck op het Omgevingsloket Online.

Vooroverleg
Vraag voordat je een omgevingsvergunning aanvraagt een vooroverleg aan bij de gemeente. Na een vooroverleg weet je welke vergunningen je nodig hebt en of jouw aanvraag kans van slagen heeft.

Omgevingsvergunning aanvragen
Je moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop onder andere de volgende informatie:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • principedetails, dat zijn de gegevens over het uiterlijk van het gebouw
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Je moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. Je kunt de gegevens, tekeningen en formulieren ook digitaal sturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet bewerkt kunnen worden (‘alleen lezen’ of ‘read-only’ bestanden).

Ga je een nieuwbouwwoning bouwen? Dan moet je een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Digitaal regelen
Je vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis of in het Holstohus kunt u dit regelen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet de gevraagde bewijsstukken mee te nemen.

De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden. De uitgebreide procedure duurt maximaal 6 maanden. Deze kan 1 keer met 6 weken verlengd worden.

Als je wilt gaan bouwen of verbouwen, heb je vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Vergunningvrije bouwwerken
  Vaak kun je kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Via de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online (OLO) kun je nagaan of je wel of niet een vergunning nodig hebt.
   
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure.
  Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
   
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure.
  Deze procedure is nodig in deze gevallen:
 • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
 • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
 • bij een monument;
 • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Bij de reguliere procedure
Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure
Je kunt een zienswijze indien tegen het voorontwerp op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken, hierna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heb je de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Bouwtechnische staat
De eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het bouwwerk, ook als de gemeente de constructie heeft beoordeeld. De gemeente treedt alleen op als zij duidelijke signalen krijgt dat een bouwwerk technisch in slechte staat is

Huurder mag ook (ver)bouwen
Als huurder kunt je onder bepaalde omstandigheden de woning of het pand (ver)bouwen. Neem hierover vooraf contact op met jouw verhuurder.

Bezwaren van omwonenden
Jouw buren kunnen minder blij zijn met je (ver)bouwplannen. Eventuele bezwaren tegen jouw project worden meegewogen bij de boordeling van aanvraag. Praat daarom eerst met jeburen over jouw plannen.

Heb je vragen over een omgevingsvergunning?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen