Bezuinigen voor de toekomst

Onze gemeente moet bezuinigen. De gemeenteraad heeft hierover op 5 juli 2021 een besluit genomen. Dit nadat inwoners en organisaties hun mening hebben kunnen geven in een peiling en in gesprekken.

Veel Olst-Wijhenaren hebben hiervan gebruik gemaakt en hun zorgen gedeeld. Maar ook veel  ideeën en suggesties gegeven en meegedacht over mogelijke bezuinigingen. In totaal vulden 1054 inwoners de peiling in en deden zo’n 100 Olst-Wijhenaren mee aan de gespreksavonden. Dit toont een grote betrokkenheid bij onze samenleving.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft nu besloten bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 om de voorgestelde bezuiniging van 140.000 euro op het minimabeleid niet door te voeren. Ook de voorgestelde OZB-verhoging van 5% gaat in 2022 niet door. Dit als gevolg van een gezamenlijk ingediend amendement van de fracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, GroenLinks en D66. Deze vijf fracties stemden vervolgens in met de Kadernota. De PvdA stemde tegen.

2022 als overgangsjaar

De vijf partijen uit de raad hebben het amendement opgesteld omdat de verwachting is dat in 2022 duidelijk zal worden of en zo ja welke financiële compensatie voor onder meer de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Om die reden willen de partijen nu geen maatregelen nemen die leiden tot afbraak van voorzieningen en mogelijke onrust bij inwoners. Het jaar 2022 wordt in die zin gebruikt als een overbruggingsjaar zodat bij het opstellen van de volgende Kadernota 2023-2026 een realistisch financieel beeld geschetst kan worden.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen