U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bezuinigen voor de toekomst

Onze gemeente moet bezuinigen. Fors bezuinigen. Denk hierbij aan een bedrag dat maximaal rond de 2,5 miljoen euro ligt. De gemeenteraad wil graag van jou weten hoe je aankijkt tegen de onderwerpen waarop bezuinigd kan worden, waar jij je het meeste zorgen om maakt en bij jou toetsen of we alle gevolgen wel goed in beeld hebben. Jouw mening kon je op twee manieren geven. Via een peiling en/of via online bijeenkomsten. De gemeenteraad beslist 5 juli hoeveel en waarop we moeten bezuinigen en wil graag jouw mening hierover horen.

Waarom moet de gemeente bezuinigen?

Dit komt vooral doordat het Rijk gemeenten te weinig geld geeft voor de stijgende uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De afgelopen jaren vulden we de tekorten aan uit de eigen spaarpot, maar dat moet nu anders. Willen we als gemeente voorbereid zijn op de toekomst, dan moeten we nu bezuinigen.

Alle mogelijke bezuinigingen op een rij

De afgelopen maanden bekeken medewerkers van de gemeente en het college op welke onderwerpen bezuinigd kan worden. De hele begroting is hierbij doorgespit. Er zijn ruim 60 mogelijkheden om te bezuinigen beschreven en ook de mogelijke gevolgen. Het hele rapport met de nodige toelichtingen kun je hiernaast vinden.

Geef je mening en praat mee!

De gemeenteraad wil nu graag van jou weten hoe je aankijkt tegen de onderwerpen waarop bezuinigd kan worden en bij jou toetsen of we alle gevolgen wel goed in beeld hebben. Ook horen we graag van je waar je je het meeste zorgen over maakt.  En wie weet, heb jij oplossingen die door de gemeente nog niet zijn bedacht. Daarom, denk mee!

We hebben de onderwerpen gegroepeerd in de volgende thema’s:

 • Algemeen bestuur/dienstverlening/veiligheid
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogelijk afschaffen van de gemeentepagina in de Huis aan Huis Reklamix of de dienstverlening aan de balie in het Holstohus in Olst. Geen ontwikkeling meer van online diensten en ook geen toezicht en handhaving van de BOA’s meer. Ook het verlagen van de wethoudersformatie is een maatregel
 • Jouw leefomgeving
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogelijk verminderen van bijvoorbeeld groenonderhoud of bestrijding eikenprocessierups. De bewegwijzering, onderhoud wegen en fietspaden. Maar ook de bijdragen aan de bibliotheek, het zwembad, sport, toerisme, recreatie en cultuur en andere initiatieven.
 • Ondersteuning bij werk, inkomen en zorg
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogelijk afschaffen van de hulp aan mantelzorgers, de mantelzorgwaardering of het minimabeleid waardoor we alleen nog wettelijke taken uitvoeren. Verminderen van de re-integratie activiteiten. Strengere richtlijnen voor huishoudelijke hulp en nog beter kijken of iemand echt Wmo-hulpmiddelen nodig heeft. Het stopzetten van de subsidie voor het Taalpunt en het expertise centrum passend onderwijs. Bezuinigen op activiteiten van maatschappelijke organisaties.
 • Jouw samenleving
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogelijk afschaffen van extra inzet voor- en vroegschoolse educatie voor peuters, de combinatiefunctionaris sport en cultuur, onderzoek (logopedie) van leerlingen uit groep 2, speelvoorzieningen. Maar ook geen geld meer beschikbaar stellen voor plannen die inwoners bedenken en willen uitvoeren, het Infocentrum IJssel den Nul, Routebureau Salland, Salland Marketing en Regio Zwolle. Het verminderen van advies/onderhoud/subsidie monumenten/molens en kerktorens en het onderhoud van de buitensport.
 • Verhogen inkomsten gemeente
  Denk hierbij aan een mogelijke verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) maar ook het herinvoeren van de hondenbelasting, leges voor evenementen of huur van accommodaties. Of het invoeren van tarieven voor het inleveren van grof tuinafval.

Meedoen kan op twee manieren

Via de peiling

Hierbij geven wij bezuinigingsmaatregelen per thema waarbij jij aangeeft over welke bezuinigingsmaatregelen jij je het meeste zorgen maakt. Je kon van 19 april tot en met 2 mei een peiling invullen.

Via bijeenkomsten

Daarnaast kan men meepraten tijdens online bijeenkomsten op 17, 18 en 19 mei. De avonden beginnen om 19.30 uur en we sluiten rond 21.00 uur af. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we onder leiding van de raadsleden in kleine groepen verder praten over de thema’s. Op elke avond komen alle thema’s aan bod. Je kunt je voor meerdere avonden opgeven als je over verschillende thema’s wil meepraten. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er met het resultaat van de peiling en de gesprekken?

Het resultaat van de peiling en bijeenkomsten verwerken wij in een zogenaamd participatieverslag. Daarin kan iedereen lezen hoe de inwoners, maar ook verenigingen, ondernemers en organisaties, aankijken tegen de bezuinigingsvoorstellen. Dat is belangrijk voor de leden van de gemeenteraad. Zij bepalen uiteindelijk waarop en hoeveel bezuinigd gaat worden en hechten veel waarde aan de mening van de samenleving. De gemeenteraad neemt op 5 juli het besluit.

Hou vooral ook onze website in de gaten om op de hoogte te blijven.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen