Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel en voor enkele leden van het algemeen bestuur van het Waterschap.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing.

Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen.

Provinciale Staten

Het is belangrijk dat u gaat stemmen. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen.

Met uw stem bepaalt u indirect ook wie er straks in de Eerste Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.

Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Bestuur van het Waterschap

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap.

Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).

Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen