U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Over de verkiezingsuitslagen

 • Uitslagen

  Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen op partijniveau. Dit gebeurt door stembureauleden en speciaal daarvoor aangewezen tellers. De telling is openbaar. U kunt na 21.00 uur gewoon bij de telling zijn in een stemlokaal. U mag alleen niet helpen met tellen.

  Wij laten u op 17 maart later op de avond het aantal uitgebrachten stemmen weten op onze website en op onze Facebookpagina. En op 18 maart in de middag geven we de voorlopige uitslagen op partij- en kandidaatniveau.

  Uitslag verkiezingen

  De stembureaus geven hun uitslag door aan de burgemeester. Het hoofdstembureau verzamelt de stemmen van alle gemeenten en stelt de voorlopige uitslag vast.

  De Kiesraad publiceert de officiële uitslag van een verkiezing op Verkiezingsuitslagen.nl. De officiële uitslag is meestal enkele dagen na de verkiezing bekend.

  Op 17 maart 2021 plaatsen wij:

  • (tussen)opkomstpercentages

  Op 18 maart 2021 plaatsen wij:

  • de voorlopige uitslag op partijniveau
  • de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau

  We hebben een overzicht gemaakt van alle uitslagen van de laatste verkiezingen.

  Blijf op de hoogte via de NOS.

  De processen-verbaal van alle stembureaus worden tijdens onze openingstijden ter inzage gelegd in ons gemeentehuis bij de balie in het gemeentehuis in Wijhe.

  Op 18 maart 2021 maken de voorlopige uitslagen bekend voor onze gemeente. Op 26 maart om 12.00 uur is de officiële uitslag bekend.

  Voor de definitieve uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus verplicht gebruik van ondersteunende software verkiezingen die in opdracht van de Kiesraad werd ontwikkeld. Deze software ondersteunt gemeente bij de kandidaatstelling en de berekening en vaststelling van de uitslag.

  Experiment centraal stemmen tellen

  Doel van het experiment is het telproces betrouwbaarder en transparanter te maken.  Het stembureau telt dus niet de stemmen die afzonderlijk op kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt op een later tijdstip en een centrale locatie, door een daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau en door tellers die er niet al een lange werkdag op hebben zitten. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast en maakt een proces-verbaal van de stemopneming voor de gemeente op.

  Bijwonen van het centraal stemmen tellen 18 maart 2021

  De gemeente Olst-Wijhe doet weer mee aan het experiment centraal tellen van de stemmen. De stembiljetten worden centraal geteld op kandidaatniveau in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 8131 BN in Wijhe.

  U wordt van harte uitgenodigd het tellen van de stembiljetten bij te wonen. De telling vindt plaats op 18 maart vanaf 09.00 uur.Na afloop van de telling wordt de uitslag bekend gemaakt.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen