Telling stemming en bepaling uitslag

In onze gemeente heeft het college van B&W gekozen voor een centrale stemopneming. Dat houdt in dat de stembureaus op woensdag 15 maart de stemmen alleen gaan tellen op lijstniveau. Zodra om 21.00 uur de stembus dichtgaat wordt de telling gestart. Eerst de stemmen voor provinciale staten en daarna die voor de waterschappen. De stembureaus tellen alleen hoeveel stemmen er op een partij zijn uitgebracht en niet op welke kandidaat. Deze telling is openbaar en iedereen mag komen kijken.

Op donderdag 16 maart vindt de centrale telling plaats. Dat is vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe; de telling is pas klaar als alles is geteld en dat kan de hele dag duren. Ook deze centrale telling is openbaar en iedereen mag komen kijken. In deze telling worden de stemmen nogmaals geteld en ook geregistreerd op welke kandidaat een stem is uitgebracht. Die uitslag wordt in een proces-verbaal opgeschreven.

De processen-verbaal van de uitslag in onze gemeente worden een dag na de telling aan de provincie en aan de waterschappen overhandigd. Daar is een centraal stembureau ingericht, dat alle stemmen in de provincie of het waterschap samenbrengt en de uitslag vaststelt. Op de website van die instanties zal de uitslag dan worden gepubliceerd.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen