Voorzitters raadsbijeenkomsten

De gemeenteraad van Olst-Wijhe gaat voortaan op een andere wijze vergaderen. Doel is het stimuleren van de inbreng van inwoners en organisaties bij het besluitvormingsproces en meer ruimte te geven aan het debat in de raad.

Daarom gaan we over onderwerpen met veel maatschappelijke impact, beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten organiseren. Deze gaan vooraf aan aan de besluitvormende raadsvergadering die de burgemeester voorzit. De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden normaliter plaats op maandag tussen 20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. Bij uitzondering kunnen bijeenkomsten ook plaatsvinden op een ander tijdstip en/of op andere locatie in de gemeente.

Om de dialoog en het debat tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende fase van het besluitvormingsproces goed te faciliteren, zijn wij op zoek naar twee voorzitters raadsbijeenkomsten.

Wat gaat u doen?

  • U bereidt zich voor op de te voeren besprekingen door u te verdiepen in de te bespreken onderwerpen tijdens de raadsbijeenkomsten.
  • U leidt de beeldvormende bijeenkomsten als een spelverdeler en de oordeelsvormende bijeenkomsten als een onafhankelijk technisch voorzitter; u vat het besprokene samen en formuleert de conclusie voor het vervolg, ook in complexe discussies en roerige bijeenkomsten.
  • U biedt mogelijkheden om tot een goede uitwisseling van informatie te komen in de beeldvormende fase.
  • In de oordeelsvormende fase bevordert u het debat en een vlotte en inhoudelijk goede discussie.

Wat zijn uw competenties?

U heeft ruime ervaring met het voorzitten van vergaderingen en u bent goed bekend met de gemeentelijke beleidsterreinen. Vanuit een objectieve en neutrale opstelling en met inlevingsvermogen benadert u de deelnemers aan de beeldvormende vergadering gelijk. U bevordert dat elke deelnemer aan de vergadering in gelijke mate aan de beraadslagingen kan deelnemen. U leidt de oordeelsvormende vergaderingen objectief en gezaghebbend. U luistert goed en u kunt goed plannen en organiseren.

Wat stellen wij daar tegenover?

Bij uw werk wordt u ondersteund door de raadsgriffie. Per vergaderavond ontvangt u een vergoeding van € 175,- en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Bart Duursema, raadsgriffier. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0570–568122 of per e-mail.

Heeft u belangstelling?

Uw reactie in de vorm van een korte motivatie en een actueel CV kunt u tot 1 februari a.s.  insturen via het online sollicitatieformulier.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen