KrachtvanSalland-cheque: ondersteuning voor lokaal initiatief 

Heb je als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vanaf 5 februari is een regeling open voor inwoners(s) van Salland met kleinschalige, sociale initiatieven: de KrachtvanSalland-cheque. Het budget hiervoor is maximaal 
€ 1.000 per aanvraag. Aanvragen moeten vóór 19 maart worden ingediend. Uiterlijk 26 april wordt uitsluitsel gegeven of de bijdrage wordt toegekend.  
 
Zie www.dekrachtvansalland.nl/initiatievencoach voor meer informatie.  

Deel dit
Mail
Bellen