B&W Olst-Wijhe wil bezuiniging ‘voorliggend veld’ inzetten voor versterken preventie sociaal domein

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B&W van Olst-Wijhe onderzocht welke bezuinigingen (vanaf 2024) in het ‘voorliggend veld’ de relatief kleinste maatschappelijke gevolgen hebben. Het ‘voorliggend veld’ omvat de algemene voorzieningen waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de hieruit te behalen financiële voordelen in te zetten op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 5 juni 2023.

Voorgeschiedenis

Tijdens het traject ‘Bezuinigen voor de toekomst’ (de heroverweging) in 2021 was besloten om 15% te bezuinigen op dit voorliggend veld. Samen met de betrokken organisaties zijn daarna in 2022 de consequenties van deze bezuiniging inzichtelijk gemaakt en in de gemeenteraad besproken. Er is geconstateerd dat bezuinigen op investeringen in het voorliggend veld niet alleen vaak een maatschappelijke impact heeft, maar ook het risico op meer duurdere geïndiceerde zorg tot gevolg heeft.  Dit heeft het college doen besluiten om meer in te zetten op preventie.

Adviesraad ondersteunt voorstel college

e Adviesraad Samenleving heeft advies gegeven aan het college over het voorstel. In dit advies wijst zij onder meer op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij steeds meer mensen langer (met hulp) zelfstandig thuis blijven wonen. De Adviesraad geeft aan dat het belang van samenredzaamheid, vrijwilligerswerk en voorliggend veld hierdoor toeneemt en waarschuwt daarom om niet of weinig te bezuinigen op het voorliggend veld. De Adviesraad is positief over het voorstel van het college over de herinvestering van deze middelen in het sociaal domein.

Olst-Wijhe lagere uitgaven in vergelijking met andere gemeenten

In het uitgevoerde nadere onderzoek is de gemeente Olst-Wijhe met tien andere gemeenten vergeleken voor wat betreft de gemeentelijke investeringen in het sociaal domein. Procentueel gezien scoort Olst-Wijhe iets lager dan het gemiddelde van deze gemeenten op totale kosten sociaal domein ten opzichte van totale kosten van de gemeente. Als gekeken wordt naar kosten in euro's per inwoner op het totaal sociaal domein scoort Olst-Wijhe aanzienlijk lager in kosten dan het gemiddelde.

Deel dit
Mail
Bellen