Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van de Regionale Energiestrategie

De partners in West-Overijssel werken in de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere samen aan de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken.

Hiervoor worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Om de milieueffecten van deze parken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een PlanMER-onderzoek. Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Inspraak

Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel (waaronder het gemeentehuis van Olst-Wijhe) en in het Provinciehuis in Zwolle. Je kunt de stukken ook inzien op onze pagina over de RES en op de site van de RES West-Overijssel. Tot 22 maart kan iedereen zienswijzen op de concept-NRD indienen. Op 22 februari vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ plaats (start 19.30 uur). Als je vragen hebt over de NRD kun je ze dan stellen. Wil je de bijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan via reswestoverijssel@overijssel.nl.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen