Aanpassingen aan wegennet Olst-Wijhe volgens Duurzaam Veilig principe

De gemeente Olst-Wijhe wil haar wegennetwerk volgens het Duurzaam Veilig principe verder ontwikkelen. Hiervoor is het categoriseringsplan van 2002 herzien en door het college van B&W vastgesteld. In het categoriseringsplan wordt uitgegaan van drie landelijke wegcategorieën. Per categorie is er een maximumsnelheidsadvies. Concreet betekent dit dat voor enkele wegen in de gemeente Olst-Wijhe in de komende jaren een aangepaste maximumsnelheid wordt doorgevoerd.

In een aantal gevallen zal het advies om de maximumsnelheid aan te passen ook gevolgd moeten worden door de fysieke inrichting van een weg aan te passen. De verkeersveiligheid binnen de gemeente is op de genoemde wegen op dit moment niet in het geding maar kan met de aanpassingen worden verbeterd. 
 
Noodzakelijke fysieke aanpassingen worden aan wegen uitgevoerd op het moment dat die betreffende weg toe is aan groot onderhoud of een reconstructie. Door het koppelen van deze werkwijzen kan er efficiënt gewerkt worden en is eventuele overlast voor bewoners door werkzaamheden zo beperkt mogelijk.   

Aanpassing naar 30 km per uur

De volgende wegen worden in de komende jaren aangepast van 50 naar 30 km per uur: de Kornet van Limburg Stirumstraat in Olst, de Wethouder A.G. Dekkerlaan tussen Julianalaan en Jan Schamhartstraat in Olst en de Raalterweg tussen spoorwegovergang en Onder de Gelder in Wijhe, de Koekoeksweg ‘centrumdeel’ tussen Dahliastraat en Van Laakstraat op de Boskamp, de Raalterweg tussen Zonnenbergerweg en Scholtensweg in Wesepe en de Scholtensweg tussen Raalterweg en Brouwerskamp in Wesepe.

Bekijk het categoriseringsplan

Fietsroutes

De bestaande hoofdfietsroutes blijven in stand. Wel komen er uitbreidingen en aanpassingen in verband met de komst van de fietstunnel in Olst en het bijgelegen kindcentrum dat nog gebouwd moet worden. Hoe dit eruit gaat zien wordt opgenomen in het Fietsplan Olst. En in Wijhe worden ook aanpassingen gedaan in verband met de komst van het kindcentrum op het SPOC-terrein. Aanpassingen daarvoor worden opgenomen in het plan voor het kindcentrum Wijhe

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen